Typ členstva
Základný člen
Adresa
Mlynská 31, 042 91 Košice

VSE Holding, a.s.

Východoslovenská energetika Holding a.s. riadi svoje dcérske spoločnosti a poskytuje im zdieľané služby v oblasti personálnych služieb, podnikateľského poradenstva, finančných a účtovných služieb, IT služieb a služieb pre zákazníkov. Zároveň ich reprezentuje aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti.
Dcérske spoločnosti:
VSD, a.s. Východoslovenská distribučná, a.s. – zabezpečuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, pripojenie a prístup do sústavy, v neposlednom rade poskytuje zákaznícke služby.
VSE a.s. Východoslovenská energetika a.s. – hlavným predmetom jej činnosti je dodávka elektriny domácnostiam a firemným zákazníkom, ako aj poskytovanie služieb energetického auditu a predaj nekomoditných produktov.
innogy Slovensko s.r.o. Na Slovenskom trhu s plynom pôsobí od roku 2008 (do 30.9.2016 pod názvom RWE Gas Slovensko, s.r.o.). Okrem dodávky plynu a súvisiacich služieb prináša zákazníkom stále nové produkty a riešenia, ktoré im pomáhajú ušetriť financie, zvyšujú bezpečnosť ich majetku, zdravia a osobné pohodlie.
VSE Call centrum, s.r.o. Zabezpečuje vybavenie akýchkoľvek požiadaviek našich zákazníkov v čo najkratšom čase a ponúka na predaj produkty, ktoré vedia zvýšiť bezpečnosť, ušetriť náklady alebo zabezpečiť vyšší komfort.
VSE Ekoenergia, s.r.o. Prostredníctvom tejto spoločnosti budujeme a prevádzkujeme projekty na báze obnoviteľných zdrojov energie.

Pracovné ponuky nájdete na https://www.ekariera.sk/firmy/vse.

Objavujte našich členov

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Biomedical Engineering, s.r.o.

https://www.biomedicalengineering.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Košice:DNES Media

https://kosicednes.sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Deutsche Telekom IT Solutions, s.r.o.

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

ABB Solutions Slovakia, s.r.o.

https://www.abboptical.com/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk