Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.

Aktivity

Košice IT Valley sa cez svoje aktivity zameriava na tri prioritné oblasti – vzdelávanie, inovácie a spoluprácu. Mnohé z našich aktivít sú prierezové a kombinujú v sebe viacero oblastí.

Našou úlohou je:

  • Spájať ľudí, organizácie a názory.
  • Vytvárať podmienky pre rozvoj IT priemyslu a celého ekosystému naokolo na východnom Slovensku.
  • Vyhľadávať a komunikovať úspechy a dobré príklady z radov našich členov smerom navonok.

Združenie Košice IT Valley vzniklo v marci 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, verejnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa pretransformovalo na klaster.

GOLDEN LABEL KLASTER

Klastrové organizície sú porovnávané, aby sa preukázala ich schopnosť a záujem na zvyšovaní ich excelentnosti. Na základe hodnotenia ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) expertov Košice IT Valley získalo v roku 2015 certifikát na úrovni „Golden Label Cluster“, čím sa zaradilo do skupiny vybraných klastrov, ktoré dokázali svoju životaschopnosť a kvalitu služieb. European Cluster Excellence Initiative (ECEI, www.cluster-excellence.eu/quality.html) udeľujúca toto ocenenie je nezávislou organizáciou, ktorá hodnotí kvalitu klastrov.