Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.

Riadiace orgány

Najvyšším riadiacim orgánom klastra Košice IT Valley je jeho Valné zhromaždenie. Ďalšie orgány sú ním tvorené, resp. volené. Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom klastra a riadi jeho činnosť. Správna rada je výkonným orgánom, ktorý usmerňuje a riadi činnosť združenia. Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý dohliada na činnosť združenia.

Správna rada Košice IT Valley

Juraj Girman​

Predseda správnej rady

Jaroslav Porubän

Člen Správnej rady

Peter Šoltés

Člen Správnej rady

Štefan Lacko

Člen Správnej rady

Zuzana Želinská

Člen Správnej rady

Michal Hladký

Člen Správnej rady

Juraj Sabol

Člen Správnej rady

Peter Kolesár

Člen Správnej rady

Pavol Miroššay

Člen Správnej rady

Silvia Ručinská

Člen Správnej rady

Matej Ovčiarka

Člen Správnej rady

Dozorná rada Košice IT Valley

Juliana Orbán Maté

Predsedníčka Dozornej rady

Jozef Vojtko

Člen Dozornej rady

Martin Džbor

Člen Dozornej rady

Martin Mudrák

Člen Dozornej rady

Tomáš Kuriatnik

Člen Dozornej rady