Riadiace orgány

Najvyšším riadiacim orgánom klastra Košice IT Valley je jeho Valné zhromaždenie. Ďalšie orgány sú ním tvorené, resp. volené. Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom klastra a riadi jeho činnosť. Správna rada je výkonným orgánom, ktorý usmerňuje a riadi činnosť združenia. Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý dohliada na činnosť združenia.

Správna rada Košice IT Valley

Juraj Girman​

Predseda správnej rady

František Jakab

Člen Správnej rady

Ivan Hruška

Člen Správnej rady

Ladislav Lorinc

Člen Správnej rady

Peter Šoltés

Člen Správnej rady

Jaroslav Porubän

Člen Správnej rady

Štefan Lacko

Člen Správnej rady

Gabriel Semanišin

Člen Správnej rady

Michal Hladký

Člen Správnej rady

Juliana Orbán Maté

Člen Správnej rady

Slavomír Kožár

Člen Správnej rady

Dozorná rada Košice IT Valley

Jozef Vojtko

Predseda Dozornej rady

Martin Seman

Člen Dozornej rady

Martin Džbor

Člen Dozornej rady