Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.

Pridaj sa k nám

V prípade, že Vaša organizácia je IT spoločnosťou alebo spoločnosťou, ktorá zdieľa naše hodnoty a má záujem spolupodieľať sa na rozvoju IT priemyslu na východnom Slovensku, budeme radi, ak sa stanete našim členom alebo pozorovateľov.

Výška členských poplatkov pre členov – riadnych členov, pozorovateľov ako aj nadštandardných členov – je určená nasledovne:

Pozorovateľ

podnikateľský subjekt (Malý (M) 1-49 zamestnancov, stredný (S) 50-249 zamestnancov, veľký (V) 250+ zamestnancov)

Malý : 500 eur/rok

Stredný 750 eur/rok

Veľký 1000 eur/rok

nepodnikateľský subjekt: 250 eur/rok

Riadny člen

podnikateľský subjekt (Malý (M) 1-49 zamestnancov, stredný (S) 50-249 zamestnancov, veľký (V) 250+ zamestnancov)

Malý: 1000 eur/rok,

Stredný: 1500 eur/rok,

 Veľký: 2000 eur/rok

nepodnikateľský subjekt: 500 eur/rok,

Nadštandardné členské kategórie

Strieborný člen: 4000 eur/rok (spolu vrátane základného členského príspevku toho ktorého subjektu),

Zlatý člen: 8000 eur/rok (spolu vrátane základného členského príspevku toho ktorého subjektu).

V prípade záujmu o členstvo žiadateľ zasiela písomnú žiadosť, v slovenskom a anglickom jazyku, obsahom ktorej je zdôvodnenie záujmu o členstvo v združení a uvedením činností, ktorými budúci člen mieni napĺňať účel založenia združenia. Žiadateľ o členstvo zároveň zasiela vyplnený evidenčný list člena, výpis z registra (obchodného / z.p.o. / n.o. / iného príslušného registra), základné informácie o žiadateľovi formou prezentácie / propagačného materiálu, referencie z podobných organizácií, ktorých je členom a prípadne referencie od riadneho člena združenia. Vzor žiadosti ako aj evidenčný list člena nájdete priložené nižšie. Vyplnené dokumenty zašlite poštou na našu kontaktnú adresu (Letná 9, 040 01 Košice) a scan týchto dokumentov e-mailom.

Po doručení žiadosti a príslušných dokumentov sa uskutoční konferenčný rozhovor medzi žiadateľom (týka sa iba žiadateľov z biznisovej sféry), výkonným riaditeľom združenia a členmi Správnej rady, ktorý sa budú chcieť rozhovoru zúčastniť, za účelom prediskutovania očakávaní a dôvodov vstupu do združenia a krátkeho popisu aktivít žiadateľa.  Následne bude žiadosť predložená na schválenie Správnej rade združenia.

V prípade otázok či pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na info@itvalley.sk

Pridajte sa k našim členom aj Vy!

Spoločne môžeme dokázať viac. Synergia nápadov a energie dáva nášmu regiónu silný IT potenciál. Sme otvorení novým nápadom a víziám. Pošlite nám Vaše údaje alebo zavolajte priamo a spolu pre Vás vyberieme vhodný typ členstva.

Aj Vy môžete byť hrdý na svoj skutok pre región

Pridajte sa ku Košice IT Valley

Naši členovia sa hlásia ku Košice IT Valley a práci, ktorú pre odvetvie a región združenie vykonáva.