Náš tím

Náš tím

Miriama Hučková

Výkonná riaditeľka

Patrícia Sabolová

Projektový manažér