Náš tím

Náš tím

Miriama Hučková

Výkonná riaditeľka

Lívia Gaľová

Komunikácia, marketing, eventy

Mária Šurimová

Dátová analytička

Viktor Mitruk

Projektový manažér