Typ členstva
Základný člen
Adresa
Komenského 44, 04001 Košice

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

Naša škola umožňuje štvorročné štúdium s maturitou v troch študijných odboroch 2675 M Elektrotechnika,3918 M Technické lýceum, čo je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov a nový študijný odbor 2561M Informačné a sieťové technológie.Otvorenie študijného odboru 3918 M Technické lýceum na SPŠE v Košiciach v školskom roku 2010/2011 zvýšilo kvalitu a možnosti vzdelávania, podporuje realizáciu zámerov EÚ rozšíriť úroveň všeobecného vzdelania aj na odborných školách. Pre koho je študijný odbor 3918 M určený, resp. „technické lýceum alebo gymnázium?“. Tento odbor je určený predovšetkým pre žiakov a žiačky základných škôl s veľmi dobrými študijnými výsledkami, so záujmom o techniku, cudzie jazyky (ANJ+NEJ) a matematiku a pre žiakov, ktorí uvažujú po maturite študovať na vysokých, či vyšších odborných školách technického zamerania.

Študijný odbor 2561M – Informačné a sieťové technológie otvorený v školskom roku 2018/2019 je 4. ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou. Na základe požiadaviek trhu práce sme zostavili učebný plán tak, aby bol nielen moderný ale aj nadčasový, čo je v prípade IT veľká výzva. „Naše IST“ bude zamerané najmä na administráciu počítačových systémov a sietí. Žiaci sa naučia pracovať na pokročilejšej úrovni s operačnými systémami Windows a Linux, administrovať databázové systémy, spravovať webové servery a webstránky, programovať a skriptovať. Okrem tvrdých zručností je časť štúdia venovaná aj mäkkým zručnostiam, ktoré žiakom pomôžu lepšie zvládnuť komunikáciu so zákazníkmi, spracovávať informácie, tvoriť technickú dokumentáciu, riadiť svoju prácu, či prácu svojich kolegov. Samozrejmosťou je cudzí jazyk, v našom prípade angličtina a nemčina.

Objavujte našich členov

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html