Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Komenského 44, 04001 Košice

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

Naša škola umožňuje štvorročné štúdium s maturitou v troch študijných odboroch 2675 M Elektrotechnika,3918 M Technické lýceum, čo je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov a nový študijný odbor 2561M Informačné a sieťové technológie.Otvorenie študijného odboru 3918 M Technické lýceum na SPŠE v Košiciach v školskom roku 2010/2011 zvýšilo kvalitu a možnosti vzdelávania, podporuje realizáciu zámerov EÚ rozšíriť úroveň všeobecného vzdelania aj na odborných školách. Pre koho je študijný odbor 3918 M určený, resp. „technické lýceum alebo gymnázium?“. Tento odbor je určený predovšetkým pre žiakov a žiačky základných škôl s veľmi dobrými študijnými výsledkami, so záujmom o techniku, cudzie jazyky (ANJ+NEJ) a matematiku a pre žiakov, ktorí uvažujú po maturite študovať na vysokých, či vyšších odborných školách technického zamerania.

Študijný odbor 2561M – Informačné a sieťové technológie otvorený v školskom roku 2018/2019 je 4. ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou. Na základe požiadaviek trhu práce sme zostavili učebný plán tak, aby bol nielen moderný ale aj nadčasový, čo je v prípade IT veľká výzva. „Naše IST“ bude zamerané najmä na administráciu počítačových systémov a sietí. Žiaci sa naučia pracovať na pokročilejšej úrovni s operačnými systémami Windows a Linux, administrovať databázové systémy, spravovať webové servery a webstránky, programovať a skriptovať. Okrem tvrdých zručností je časť štúdia venovaná aj mäkkým zručnostiam, ktoré žiakom pomôžu lepšie zvládnuť komunikáciu so zákazníkmi, spracovávať informácie, tvoriť technickú dokumentáciu, riadiť svoju prácu, či prácu svojich kolegov. Samozrejmosťou je cudzí jazyk, v našom prípade angličtina a nemčina.

Objavujte našich členov

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Elevēo

https://www.eleveo.com/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no