Typ členstva
Základný člen
Adresa
Komenského 44, 04001 Košice

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

Naša škola umožňuje štvorročné štúdium s maturitou v troch študijných odboroch 2675 M Elektrotechnika,3918 M Technické lýceum, čo je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov a nový študijný odbor 2561M Informačné a sieťové technológie.Otvorenie študijného odboru 3918 M Technické lýceum na SPŠE v Košiciach v školskom roku 2010/2011 zvýšilo kvalitu a možnosti vzdelávania, podporuje realizáciu zámerov EÚ rozšíriť úroveň všeobecného vzdelania aj na odborných školách. Pre koho je študijný odbor 3918 M určený, resp. „technické lýceum alebo gymnázium?“. Tento odbor je určený predovšetkým pre žiakov a žiačky základných škôl s veľmi dobrými študijnými výsledkami, so záujmom o techniku, cudzie jazyky (ANJ+NEJ) a matematiku a pre žiakov, ktorí uvažujú po maturite študovať na vysokých, či vyšších odborných školách technického zamerania.

Študijný odbor 2561M – Informačné a sieťové technológie otvorený v školskom roku 2018/2019 je 4. ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou. Na základe požiadaviek trhu práce sme zostavili učebný plán tak, aby bol nielen moderný ale aj nadčasový, čo je v prípade IT veľká výzva. “Naše IST” bude zamerané najmä na administráciu počítačových systémov a sietí. Žiaci sa naučia pracovať na pokročilejšej úrovni s operačnými systémami Windows a Linux, administrovať databázové systémy, spravovať webové servery a webstránky, programovať a skriptovať. Okrem tvrdých zručností je časť štúdia venovaná aj mäkkým zručnostiam, ktoré žiakom pomôžu lepšie zvládnuť komunikáciu so zákazníkmi, spracovávať informácie, tvoriť technickú dokumentáciu, riadiť svoju prácu, či prácu svojich kolegov. Samozrejmosťou je cudzí jazyk, v našom prípade angličtina a nemčina.

Objavujte našich členov

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Biomedical Engineering, s.r.o.

https://www.biomedicalengineering.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions, s.r.o.

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Košice:DNES Media

https://kosicednes.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

ABB Solutions Slovakia, s.r.o.

https://www.abboptical.com/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/