Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Komenského 44, 04001 Košice

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

Naša škola umožňuje štvorročné štúdium s maturitou v troch študijných odboroch 2675 M Elektrotechnika,3918 M Technické lýceum, čo je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov a nový študijný odbor 2561M Informačné a sieťové technológie.Otvorenie študijného odboru 3918 M Technické lýceum na SPŠE v Košiciach v školskom roku 2010/2011 zvýšilo kvalitu a možnosti vzdelávania, podporuje realizáciu zámerov EÚ rozšíriť úroveň všeobecného vzdelania aj na odborných školách. Pre koho je študijný odbor 3918 M určený, resp. „technické lýceum alebo gymnázium?“. Tento odbor je určený predovšetkým pre žiakov a žiačky základných škôl s veľmi dobrými študijnými výsledkami, so záujmom o techniku, cudzie jazyky (ANJ+NEJ) a matematiku a pre žiakov, ktorí uvažujú po maturite študovať na vysokých, či vyšších odborných školách technického zamerania.

Študijný odbor 2561M – Informačné a sieťové technológie otvorený v školskom roku 2018/2019 je 4. ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou. Na základe požiadaviek trhu práce sme zostavili učebný plán tak, aby bol nielen moderný ale aj nadčasový, čo je v prípade IT veľká výzva. „Naše IST“ bude zamerané najmä na administráciu počítačových systémov a sietí. Žiaci sa naučia pracovať na pokročilejšej úrovni s operačnými systémami Windows a Linux, administrovať databázové systémy, spravovať webové servery a webstránky, programovať a skriptovať. Okrem tvrdých zručností je časť štúdia venovaná aj mäkkým zručnostiam, ktoré žiakom pomôžu lepšie zvládnuť komunikáciu so zákazníkmi, spracovávať informácie, tvoriť technickú dokumentáciu, riadiť svoju prácu, či prácu svojich kolegov. Samozrejmosťou je cudzí jazyk, v našom prípade angličtina a nemčina.

Objavujte našich členov

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/