Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Komenského 44, 04001 Košice

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

Naša škola umožňuje štvorročné štúdium s maturitou v troch študijných odboroch 2675 M Elektrotechnika,3918 M Technické lýceum, čo je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov a nový študijný odbor 2561M Informačné a sieťové technológie.Otvorenie študijného odboru 3918 M Technické lýceum na SPŠE v Košiciach v školskom roku 2010/2011 zvýšilo kvalitu a možnosti vzdelávania, podporuje realizáciu zámerov EÚ rozšíriť úroveň všeobecného vzdelania aj na odborných školách. Pre koho je študijný odbor 3918 M určený, resp. „technické lýceum alebo gymnázium?“. Tento odbor je určený predovšetkým pre žiakov a žiačky základných škôl s veľmi dobrými študijnými výsledkami, so záujmom o techniku, cudzie jazyky (ANJ+NEJ) a matematiku a pre žiakov, ktorí uvažujú po maturite študovať na vysokých, či vyšších odborných školách technického zamerania.

Študijný odbor 2561M – Informačné a sieťové technológie otvorený v školskom roku 2018/2019 je 4. ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou. Na základe požiadaviek trhu práce sme zostavili učebný plán tak, aby bol nielen moderný ale aj nadčasový, čo je v prípade IT veľká výzva. „Naše IST“ bude zamerané najmä na administráciu počítačových systémov a sietí. Žiaci sa naučia pracovať na pokročilejšej úrovni s operačnými systémami Windows a Linux, administrovať databázové systémy, spravovať webové servery a webstránky, programovať a skriptovať. Okrem tvrdých zručností je časť štúdia venovaná aj mäkkým zručnostiam, ktoré žiakom pomôžu lepšie zvládnuť komunikáciu so zákazníkmi, spracovávať informácie, tvoriť technickú dokumentáciu, riadiť svoju prácu, či prácu svojich kolegov. Samozrejmosťou je cudzí jazyk, v našom prípade angličtina a nemčina.

Objavujte našich členov

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//