Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Komenského 44, 04001 Košice

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

Naša škola umožňuje štvorročné štúdium s maturitou v troch študijných odboroch 2675 M Elektrotechnika,3918 M Technické lýceum, čo je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov a nový študijný odbor 2561M Informačné a sieťové technológie.Otvorenie študijného odboru 3918 M Technické lýceum na SPŠE v Košiciach v školskom roku 2010/2011 zvýšilo kvalitu a možnosti vzdelávania, podporuje realizáciu zámerov EÚ rozšíriť úroveň všeobecného vzdelania aj na odborných školách. Pre koho je študijný odbor 3918 M určený, resp. „technické lýceum alebo gymnázium?“. Tento odbor je určený predovšetkým pre žiakov a žiačky základných škôl s veľmi dobrými študijnými výsledkami, so záujmom o techniku, cudzie jazyky (ANJ+NEJ) a matematiku a pre žiakov, ktorí uvažujú po maturite študovať na vysokých, či vyšších odborných školách technického zamerania.

Študijný odbor 2561M – Informačné a sieťové technológie otvorený v školskom roku 2018/2019 je 4. ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou. Na základe požiadaviek trhu práce sme zostavili učebný plán tak, aby bol nielen moderný ale aj nadčasový, čo je v prípade IT veľká výzva. „Naše IST“ bude zamerané najmä na administráciu počítačových systémov a sietí. Žiaci sa naučia pracovať na pokročilejšej úrovni s operačnými systémami Windows a Linux, administrovať databázové systémy, spravovať webové servery a webstránky, programovať a skriptovať. Okrem tvrdých zručností je časť štúdia venovaná aj mäkkým zručnostiam, ktoré žiakom pomôžu lepšie zvládnuť komunikáciu so zákazníkmi, spracovávať informácie, tvoriť technickú dokumentáciu, riadiť svoju prácu, či prácu svojich kolegov. Samozrejmosťou je cudzí jazyk, v našom prípade angličtina a nemčina.

Objavujte našich členov

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Elevēo

https://www.eleveo.com/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Kiwi.com

http://www.kiwi.com

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Syntax Slovakia

https://www.zazisyntax.sk

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

IBM Slovensko, spol. s.r.o.

www.ibm.com

Balteus

https://balteus.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Dell s.r.o.

https://www.dell.com/sk-sk/lp

Resonate Services, s.r.o

https://www.resonate-ucc.com/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Letisko Košice – Airport Košice, a.s.

www.airportkosice.sk

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

ABB Solutions Slovakia

https://abbsolutionsslovakia.com/

Cassovia Code

www.cassoviacode.sk

ESET

www.eset.sk

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

TPA Slovakia

https://www.tpa-group.sk/sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Gymnázium Opatovská cesta 7