Typ členstva
Základný člen
Adresa
BCT 2, Moldavská cesta 8/B, 040 11, Košice

Deloitte

Deloitte na Slovensku je jednou z popredných spoločností poskytujúcich odborné služby v oblasti auditu, daňového a právneho poradenstva, podnikového a transakčného poradenstva a riadenia rizík prostredníctvom takmer 350 odborníkov pôsobiacich v kanceláriách v Bratislave, Žiline a v Košiciach. Viac informácií na webovej stránke.

Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách a teritóriách prináša Deloitte svojim klientom odbornosť svetovej úrovne a vysokú kvalitu služieb a poskytuje im poznatky, ktoré potrebujú pri riešení tých najzložitejších podnikateľských výziev. Približne 330 000 odborníkov Deloitte po celom svete sa usiluje robiť veci, na ktorých záleží.

Pracovné ponuky nájdete na tomto odkaze: https://sk.career.deloittece.com/home?icid=top_.

Viac informácií o našej firemnej kultúre sa dozviete na adrese  www.smedeloitte.sk

Objavujte našich členov

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Biomedical Engineering, s.r.o.

https://www.biomedicalengineering.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

ABB Solutions Slovakia, s.r.o.

https://www.abboptical.com/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Deutsche Telekom IT Solutions, s.r.o.

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Košice:DNES Media

https://kosicednes.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/