Typ členstva
Základný člen
Adresa
BCT 2, Moldavská cesta 8/B, 040 11, Košice

Deloitte

Deloitte na Slovensku je jednou z popredných spoločností poskytujúcich odborné služby v oblasti auditu, daňového a právneho poradenstva, podnikového a transakčného poradenstva a riadenia rizík prostredníctvom takmer 350 odborníkov pôsobiacich v kanceláriách v Bratislave, Žiline a v Košiciach. Viac informácií na webovej stránke.

Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách a teritóriách prináša Deloitte svojim klientom odbornosť svetovej úrovne a vysokú kvalitu služieb a poskytuje im poznatky, ktoré potrebujú pri riešení tých najzložitejších podnikateľských výziev. Približne 330 000 odborníkov Deloitte po celom svete sa usiluje robiť veci, na ktorých záleží.

Pracovné ponuky nájdete na tomto odkaze: https://sk.career.deloittece.com/home?icid=top_.

Viac informácií o našej firemnej kultúre sa dozviete na adrese  www.smedeloitte.sk

Objavujte našich členov

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/