Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
BCT 2, Moldavská cesta 8/B, 040 11, Košice

Deloitte

Deloitte na Slovensku je jednou z popredných spoločností poskytujúcich odborné služby v oblasti auditu, daňového a právneho poradenstva, podnikového a transakčného poradenstva a riadenia rizík prostredníctvom takmer 350 odborníkov pôsobiacich v kanceláriách v Bratislave, Žiline a v Košiciach. Viac informácií na webovej stránke.

Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách a teritóriách prináša Deloitte svojim klientom odbornosť svetovej úrovne a vysokú kvalitu služieb a poskytuje im poznatky, ktoré potrebujú pri riešení tých najzložitejších podnikateľských výziev. Približne 330 000 odborníkov Deloitte po celom svete sa usiluje robiť veci, na ktorých záleží.

Pracovné ponuky nájdete na tomto odkaze: https://sk.career.deloittece.com/home?icid=top_.

Viac informácií o našej firemnej kultúre sa dozviete na adrese  www.smedeloitte.sk

Objavujte našich členov

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/