Typ členstva
Základný člen
Adresa
Tr. SNP č. 37, 04011 Košice
e-mail
Web

V spoločnosti Siemens Healthineers je naším záujmom poskytnúť poskytovateľom zdravotníckych služieb pridanú hodnotu tým, že im pomáhame na ich ceste k rozvoju presnej medicíny, transformácii poskytovania starostlivosti a zlepšeniu skúseností pacientov, a to všetko umožníme digitalizáciou zdravotnej starostlivosti. Sme vedúcou spoločnosťou s technológiami pre zdravotníctvo so skúsenosťami z obdobia už viac než 170 rokov a s 18 000 patentmi na celom svete. Spolu s viac než 48 000 oddanými kolegami v 75 krajinách budeme ďalej zlepšovať inováciami a formovať budúcnosť zdravotníctva.

Pracovné ponuky nájdete na https://www.siemens-healthineers.com/sk/careers.

Objavujte našich členov

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

https://www.globallogic.com/sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Košice:DNES Media

https://kosicednes.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

bart.sk, s.r.o.

http://www.bart.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

ABB Solutions Slovakia, s.r.o.

https://www.abboptical.com/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Biomedical Engineering, s.r.o.

https://www.biomedicalengineering.sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions, s.r.o.

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html