Typ členstva
Základný člen
Adresa
Gavlovičova 9, 04017 Košice

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

O spoločnosti

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice je jednou z najdlhšie podnikajúcich slovenských IT spoločností. Na trhu informačných technológií pôsobí už od roku 1991.

Za toto obdobie sme si upevnili svoje postavenie na trhu a vyprofilovali sme sa ako spoločnosť poskytujúca špičkové služby pre klientov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ale aj projektovania, výstavby a prevádzkovania informačných systémov, networkingu, komplexnej bezpečnosti organizácií a tvorby špeciálnych aplikácií.

Základné procesy v našej spoločnosti sú vytvorené a riadené s dôrazom na zabezpečenie flexibility našej obchodnej činnosti a za účelom maximálnej ústretovosti voči nášmu zákazníkovi. Vo svojej činnosti kladieme permanentný dôraz na kvalitu všetkých činností. Naša spoločnosť má zavedený Integrovaný manažérsky systém, ktorý je pravidelne udržiavaný a vyhodnocovaný.

Poslanie

Poslaním našej spoločnosti je poskytovať zákazníkom riešenia s vysokou pridanou hodnotou v oblasti bezpečnosti informačných systémov, budovania ICT infraštruktúry, technologických aplikácií a komplexnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami legislatívy SR, EÚ, medzinárodnými štandardmi a najlepšími svetovými praktikami.

Spoločnosť LYNX presadzuje princípy etického správania v podnikaní. Vo svojej činnosti dodržiava princípy otvorenosti, objektívnosti, zodpovednosti a transparentnosti.

Pracovné ponuky nájdete na https://www.lynx.sk/sk/o-spolocnosti/kariera-u-nas.

Viac o spoločnosti si môžete prečítať v INDEXMAG článku TU.

Objavujte našich členov

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/