Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Protifašistických bojovníkov 1, 04001 Košice

Accenture s.r.o.

Accenture je popredná globálna spoločnosť poskytujúca široké spektrum odborných služieb a riešení v oblasti strategických, konzultačných, digitálnych a technologických služieb a služieb v oblasti prevádzky podnikov. So 720,000 zamestnancami na celom svete poskytujeme služby klientom vo viac ako 120 krajinách. Mnoho našich klientov sú firmy z rebríčka Fortune Global 100.

Patríme k top 50 najatraktívnejších zamestnávateľov na svete. Podľa uznávaných analytických agentúr sme svetový líder v poskytovaní služieb v oblasti systémovej integrácie, či v oblasti implementácie systému SAP. 

Na Slovensku pôsobíme už takmer 30 rokov a zamestnávame viac než 2.400 ľudí. Ponúkame rozmanité pracovné príležitosti, ktoré môžeš nájsť práve tu. Pre viac informácií môžeš sledovať aj naše sociálne siete ako LinkedIn, Facebook či Instagram.

Objavujte našich členov

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/