Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Štúrova 27, 04001 Košice

Accenture s.r.o.

Sme globálna spoločnosť, ktorá pomáha veľkým a renomovaným firmám, vrátane 98 firiem z rebríčka Fortune Global 100, dosahovať vysokú výkonnosť. Pomáhame im stať sa úspešnejšími vo všetkých oblastiach ich podnikania – od strategického plánovania až po každodenné činnosti. 

Keďže na Slovensku stále rastieme (už je nás viac ako 1 800) a ponúkame veľmi rozmanité pracovné príležitosti, považujeme za užitočné, aby si nás bližšie spoznal. K tomu by ti mohla pomôcť aj táto Facebook stránka: https://www.facebook.com/accenturenaslovensku .

Sme jeden z top 50 najatraktívnejších zamestnávateľov na svete. Sme v prvej desiatke firiem, pre ktoré sa podľa časopisu Consulting Magazine oplatí pracovať. Podľa uznávaných analytických agentúr sme svetový líder v poskytovaní služieb v oblasti systémovej integrácie, či v oblasti implementácie systému SAP. 

Náš názov Accenture vyjadruje dôraz na budúcnosť – „Accent on the Future“.

Pracovné ponuky nájdete na https://www.accenture.com/sk-sk/careers.

Objavujte našich členov

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk