Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
M.R.Štefánika 9, 075 01 Trebišov

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov začalo svoju činnosť 1. 9. 1995 ako prvé gréckokatolícke gymnázium na Slovensku. 25 rokov jeho existencie potvrdzuje, že úspešne nadväzuje na dobré tradície cirkevného školstva v meste Trebišov a jeho regióne a má svoje opodstatnenie na trhu stredných škôl. Zriaďovateľom školy je Gréckokatolícka eparchia Košice. Škola je alternatívou štátnej školy.

Štúdium na škole je štvorročné s dôrazom na posilnenie výučby cudzích jazykov a  prírodovedných predmetov.

Prečo by ste si mali zvoliť štúdium na cirkevnom gymnáziu Trebišov?

  1. Výučba anglického jazyka je realizovaná zahraničnými lektormi a škola ako jediná v regióne ponúka výučbu talianského jazyka zahraničnou lektorkou. S talianským jazykom sa spájajú aj výmenné jazykové pobyty študentov realizované v Taliansku.
  2. V rámci ŠkVP si žiak má možnosť zvoliť predmety ekonomika a psychológia, z ktorých môžete maturovať a získané vedomosti uplatniť pri vysokoškolskom štúdiu.
  3. Na  škole pôsobí duchovný správca, v kompetencii ktorého sú všetky duchovné aktivity školy, ktoré prispievajú k duchovnému rastu žiakov.
  4. Škola ponúka širokú platformu mimoškolského vyžitia (exkurzie, výlety, lyžiarský kurz, duchovné cvičenia, kultúrne a spoločenské podujatia ako Stužkovú slávnosť, Imatrikulačný ples, Vianočnú akadémiu, charitatívne projekty, aktivity v spolupráci s miestnou pobočkou SČK., a pod). 
  5. Benefitom školy je aj jej poloha (blízko autobusovej a železničnej stanice).
  6. Škola ponúka rodinné prostredie, ktoré sa prejavuje vo vzťahoch žiak – učiteľ–rodič.

 Pre mladého človeka, stojaceho na prahu rozhodovania sa o svojom ďalšom odbornom a duchovnom profilovaní, je voľba  Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Trebišov jedinečnou príležitosťou.

Cirkevné gymnázium, to nie je iba škola, to je rodina!

Objavujte našich členov

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no