Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
M.R.Štefánika 9, 075 01 Trebišov

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov začalo svoju činnosť 1. 9. 1995 ako prvé gréckokatolícke gymnázium na Slovensku. 25 rokov jeho existencie potvrdzuje, že úspešne nadväzuje na dobré tradície cirkevného školstva v meste Trebišov a jeho regióne a má svoje opodstatnenie na trhu stredných škôl. Zriaďovateľom školy je Gréckokatolícka eparchia Košice. Škola je alternatívou štátnej školy.

Štúdium na škole je štvorročné s dôrazom na posilnenie výučby cudzích jazykov a  prírodovedných predmetov.

Prečo by ste si mali zvoliť štúdium na cirkevnom gymnáziu Trebišov?

  1. Výučba anglického jazyka je realizovaná zahraničnými lektormi a škola ako jediná v regióne ponúka výučbu talianského jazyka zahraničnou lektorkou. S talianským jazykom sa spájajú aj výmenné jazykové pobyty študentov realizované v Taliansku.
  2. V rámci ŠkVP si žiak má možnosť zvoliť predmety ekonomika a psychológia, z ktorých môžete maturovať a získané vedomosti uplatniť pri vysokoškolskom štúdiu.
  3. Na  škole pôsobí duchovný správca, v kompetencii ktorého sú všetky duchovné aktivity školy, ktoré prispievajú k duchovnému rastu žiakov.
  4. Škola ponúka širokú platformu mimoškolského vyžitia (exkurzie, výlety, lyžiarský kurz, duchovné cvičenia, kultúrne a spoločenské podujatia ako Stužkovú slávnosť, Imatrikulačný ples, Vianočnú akadémiu, charitatívne projekty, aktivity v spolupráci s miestnou pobočkou SČK., a pod). 
  5. Benefitom školy je aj jej poloha (blízko autobusovej a železničnej stanice).
  6. Škola ponúka rodinné prostredie, ktoré sa prejavuje vo vzťahoch žiak – učiteľ–rodič.

 Pre mladého človeka, stojaceho na prahu rozhodovania sa o svojom ďalšom odbornom a duchovnom profilovaní, je voľba  Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Trebišov jedinečnou príležitosťou.

Cirkevné gymnázium, to nie je iba škola, to je rodina!

Objavujte našich členov

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Biomedical Engineering

https://sk.biomedicalengineering.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk