Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
M.R.Štefánika 9, 075 01 Trebišov

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov začalo svoju činnosť 1. 9. 1995 ako prvé gréckokatolícke gymnázium na Slovensku. 25 rokov jeho existencie potvrdzuje, že úspešne nadväzuje na dobré tradície cirkevného školstva v meste Trebišov a jeho regióne a má svoje opodstatnenie na trhu stredných škôl. Zriaďovateľom školy je Gréckokatolícka eparchia Košice. Škola je alternatívou štátnej školy.

Štúdium na škole je štvorročné s dôrazom na posilnenie výučby cudzích jazykov a  prírodovedných predmetov.

Prečo by ste si mali zvoliť štúdium na cirkevnom gymnáziu Trebišov?

  1. Výučba anglického jazyka je realizovaná zahraničnými lektormi a škola ako jediná v regióne ponúka výučbu talianského jazyka zahraničnou lektorkou. S talianským jazykom sa spájajú aj výmenné jazykové pobyty študentov realizované v Taliansku.
  2. V rámci ŠkVP si žiak má možnosť zvoliť predmety ekonomika a psychológia, z ktorých môžete maturovať a získané vedomosti uplatniť pri vysokoškolskom štúdiu.
  3. Na  škole pôsobí duchovný správca, v kompetencii ktorého sú všetky duchovné aktivity školy, ktoré prispievajú k duchovnému rastu žiakov.
  4. Škola ponúka širokú platformu mimoškolského vyžitia (exkurzie, výlety, lyžiarský kurz, duchovné cvičenia, kultúrne a spoločenské podujatia ako Stužkovú slávnosť, Imatrikulačný ples, Vianočnú akadémiu, charitatívne projekty, aktivity v spolupráci s miestnou pobočkou SČK., a pod). 
  5. Benefitom školy je aj jej poloha (blízko autobusovej a železničnej stanice).
  6. Škola ponúka rodinné prostredie, ktoré sa prejavuje vo vzťahoch žiak – učiteľ–rodič.

 Pre mladého človeka, stojaceho na prahu rozhodovania sa o svojom ďalšom odbornom a duchovnom profilovaní, je voľba  Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Trebišov jedinečnou príležitosťou.

Cirkevné gymnázium, to nie je iba škola, to je rodina!

Objavujte našich členov

Letisko Košice – Airport Košice, a.s.

www.airportkosice.sk

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

TPA Slovakia

https://www.tpa-group.sk/sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Kiwi.com

http://www.kiwi.com

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Syntax Slovakia

https://www.zazisyntax.sk

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

ESET

www.eset.sk

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

IBM Slovensko, spol. s.r.o.

www.ibm.com

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

Balteus

https://balteus.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

ABB Solutions Slovakia

https://abbsolutionsslovakia.com/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Resonate Services, s.r.o

https://www.resonate-ucc.com/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Gymnázium Opatovská cesta 7

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Dell s.r.o.

https://www.dell.com/sk-sk/lp

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod