Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Továrenská 8, 040 01 Košice

Ness Digital Engineering

Ness je najväčším zamestnávateľom v oblasti softvérového inžinierstva v regióne. Naše tímy poskytujú vývoj softvéru a integráciu a správu podnikových aplikácií pre klientov v oblastiach ako automobilový priemysel, doprava, financie, médiá a marketing, energetika a verejný sektor.

Ness Košice bola založená v roku 2005 a je vlajkovou loďou spoločnosti Ness Digital Engineering s globálnou pôsobnosťou.

Sme vývojové a inovačné centrum produktov a technológií poskytujúce služby zahraničným zákazníkom v oblastiach ako automobilový priemysel, doprava, finančný sektor, médiá a marketing, energetika a big data.

V oblasti softvérového inžinierstva sú to naše špičkové služby, individuálny prístup k zákazníkovi a schopnosť dosahovať ciele, ktoré naši klienti najviac oceňujú. Vďaka nim má Ness Košice so svojimi zákazníkmi dlhodobé obchodné vzťahy. Naše tímy profesionálov najskôr spracujú a analyzujú požiadavky klientov.

Objavujte našich členov

Cassovia Code

www.cassoviacode.sk

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Kiwi.com

http://www.kiwi.com

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Balteus

https://balteus.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

ABB Solutions Slovakia

https://abbsolutionsslovakia.com/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

ESET

www.eset.sk

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Letisko Košice – Airport Košice, a.s.

www.airportkosice.sk

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

TPA Slovakia

https://www.tpa-group.sk/sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Dell s.r.o.

https://www.dell.com/sk-sk/lp

Syntax Slovakia

https://www.zazisyntax.sk

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

IBM Slovensko, spol. s.r.o.

www.ibm.com

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Resonate Services, s.r.o

https://www.resonate-ucc.com/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Gymnázium Opatovská cesta 7