Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Továrenská 1635/2, 071 01 Michalovce

BSH Drives and Pumps s.r.o.

Súčasť komunity BSH so sídlom na východnom Slovensku, v Michalovciach (obchodná skratka BSHDP-SK). BSHDP-SK je dcérskou spoločnosťou skupiny BSH Hausgeräte GmbH, ktorá je od roku 2015 100% súčasťou skupiny BOSCH.

Hlavnými kompetenciami spoločnosti sú:

  • Výroba pohonov, čerpadiel a ventilátorov pre bielu techniku
  • Vývoj elektroniky a pohonov, čerpadiel a ventilátorov pre bielu techniku

Spoločnosť vyrába viac ako 13 miliónov motorov ročne. Celý objem produkcie z Michaloviec je určený na export a neskôr sa nachádza v koncových spotrebičoch hlavnej značky spoločnosti (BOSCH / SIEMENS), ako aj ďalších lokálnych značiek patriacich do skupiny BOSCH (Balay, Thermador, Constructa, …) vyrábaných v továrňach v Európe, Ázii a Amerike.

Vývojová skupina elektroniky pôsobí aj v rámci spoločnosti v Michalovciach a rastúceho závodu v Košiciach.

Medzi ich aktivity patrí vývoj softvéru a hardvéru pre domáce spotrebiče.

Odvetvie priemyslu

Výroba spotrebičov, elektrotechniky a elektroniky

Objavujte našich členov

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Dell s.r.o.

https://www.dell.com/sk-sk/lp

Balteus

https://balteus.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Gymnázium Opatovská cesta 7

ESET

www.eset.sk

IBM Slovensko, spol. s.r.o.

www.ibm.com

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Resonate Services, s.r.o

https://www.resonate-ucc.com/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Kiwi.com

http://www.kiwi.com

TPA Slovakia

https://www.tpa-group.sk/sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Letisko Košice – Airport Košice, a.s.

www.airportkosice.sk

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Syntax Slovakia

https://www.zazisyntax.sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

ABB Solutions Slovakia

https://abbsolutionsslovakia.com/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/