Typ členstva
Základný člen
Adresa
Vstupný areál U. S. Steel 044 54, Košice

U.S.Steel Košice

Oceľ vyrábame v Košiciach už vyše pol storočia a tak ako sme boli začiatkom 90-tych rokov v popredí informatizácie, dnes chceme pomôcť Slovensku stať sa lídrom v umelej inteligencii a v najmodernejšej výrobe ocele. Nemáme síce suroviny, ale máme šikovných ľudí, dáta a potrebné technológie, aby sme s pomocou umelej inteligencie vyrábali najlepšiu oceľ na trhu.

• sme integrovaný hutnícky podnik s vyše 50-ročnou tradíciou
• našou materskou spoločnosťou je popredný svetový výrobca ocele – United States Steel Corporation
• naša výrobná kapacita je 4.5 milióna ton Ocele za rok
• zamestnávame takmer 12 000 ľudí Do skladby našich výrobkov patria produkty s vysokou pridanou hodnotou, ktoré nachádzajú uplatnenie v automobilovom, obalovom, elektrotechnickom, spotrebnom a stavebnom priemysle. Ich vysokú kvalitu garantuje systém manažérstva kvality podľa ISO 9001.

Sme držiteľmi aj ďalších medzinárodných certifikátov.
Produkty: • oceľ valcovaná za tepla • oceľ valcovaná za studena • elektrotechnická oceľ • žiarovo pozinkovaná oceľ • oceľ s organickými povlakmi • pocínovaná oceľ • špirálovo zvárané rúry • radiátory KORAD • vedľajšie výrobky

Pracovné ponuky nájdete na https://www.usske.sk/sk/spolupraca/kariera/pracovne-prilezitosti.

Objavujte našich členov

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Košice:DNES Media

https://kosicednes.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Biomedical Engineering, s.r.o.

https://www.biomedicalengineering.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions, s.r.o.

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

ABB Solutions Slovakia, s.r.o.

https://www.abboptical.com/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/