Typ členstva
Základný člen
Adresa
Rázusova 13, 04001 Košice

Vojčík & Partners, s.r.o.

Advokátsku kanceláriu Vojčík & Partners založil v roku 1991 v Košiciach prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Nadviazal tým na právnickú tradíciu rodiny Vojčíkovcov, ktorej korene siahajú až do obdobia 1. ČSR. Dnes sieť advokátskych a patentových kancelárií vedie jeho syn, JUDr. Leo Teodor Vojčík.

Našim klientom poskytujeme kompletný právny servis na vysokej profesionálnej úrovni.

Obzvlášť hrdí sme na naše znalosti, skúsenosti, ale najmä výsledky v oblasti práva duševného vlastníctva. Hovorí sa o nás, že v oblasti duševného vlastníctva patríme na Slovensku k absolútnej špičke.

Hlavné sídlo firmy je v Košiciach, pobočky máme v Žiline a Bratislave.

V rámci aliancie advokátskych kancelárií COLLEGIUM sme schopní s našimi kolegami Urban and Hejduk z Prahy a Bitai Law Firm z Budapešti poskytnúť našim klientom priamu právnu podporu v Českej republike a Maďarsku.

Objavujte našich členov

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Košice:DNES Media

https://kosicednes.sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions, s.r.o.

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Biomedical Engineering, s.r.o.

https://www.biomedicalengineering.sk/

ABB Solutions Slovakia, s.r.o.

https://www.abboptical.com/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/