Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Václavské náměstí 837/11, Praha 1

Green Fox Academy

Spoločnosť Green Fox Academy (GFA) bola založená v roku 2015 v maďarskej Budapešti, kde sa veľmi rýchlo stala jednotkou na trhu. Doteraz jej kurzy programovania absolvovalo viac ako 1000 študentov a má viac ako 95 partnerských firiem, akými sú Accenture, Rohlík.cz, mib:con, ČSOB a mnohé ďalšie. V roku 2018 vstúpila na český trh, kedy bol v Prahe zahájený prvý kurz od GFA pre junior programátorov a od druhej polovice roku 2020 funguje aj na Slovensku. Viac informácií nájdete na www.greenfoxacademy.sk.

Objavujte našich členov

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/