Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Lomená 8, 04001 Košice

VSL Software a.s.

VSL Software, a.s. je softvérovou firmou zameriavajúcou sa na implementáciu moderných informačných technológií.

Firma bola založená v novembri 1994. Hlavným zameraním firmy je:

  • analýza a návrh informačných systémov, implementácia informačných systémov technológiami client/server a Intranet
  • vývoj a adaptácia nástrojov pre tvorbu aplikačného a programového vybavenia, CASE nástroje a automatické generovanie aplikačného kódu, generovanie výstupných zostáv, nástroje pre tvorbu multiplatformových distribuovaných aplikácií
  • školiteľská, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informačných technológií

Pracovné ponuky nájdete na http://www.vsl.sk/pracujte-s-nami/.

Objavujte našich členov

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/