Typ členstva
Základný člen
Adresa
Polárna 1, 040 12, Košice

Obchodná akadémia Polárna

Obchodná akadémia na Polárnej ulici v Košiciach pôsobí úspešne na trhu stredných škôl Košického regiónu už viac ako 20 rokov a za toto obdobie na ňom získala stabilné postavenie. Škola sa nachádza v príjemnom prostredí mestskej časti Nad jazerom a vďaka svojej polohe je prístupná aj žiakom z prímestských obcí a vzdialenejšieho okolia.
Absolventom základných škôl ponúka moderné vzdelávanie v študijných odboroch:
• 6317 M obchodná akadémia,
• 6317 M obchodná akadémia – podnikové informačné systémy,
• 6325 M ekonomické lýceum,
• 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Objavujte našich členov

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/