Typ členstva
Základný člen
Adresa
Letná 9, 04001 Košice

Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.

V posledných rokoch sa výrazne zvyšuje záujem o štúdium zo strany zahraničných študentov, čím sa TUKE etabluje v medzinárodnom priestore ako významná vzdelávacia inštitúcia. Na univerzite študujú študenti zo štyridsiatich krajín sveta.

Objavujte našich členov

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Košice:DNES Media

https://kosicednes.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Deutsche Telekom IT Solutions, s.r.o.

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

ABB Solutions Slovakia, s.r.o.

https://www.abboptical.com/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Biomedical Engineering, s.r.o.

https://www.biomedicalengineering.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/