Typ členstva
Základný člen
Adresa
Kukučínova 2, 040 01, Košice

Creative Industry Košice, n.o.

Sme nezisková organizácia Creative Industry Košice, ktorá sa zaoberá podporou a rozvojom kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP). Zvyšujeme kvalitu života v meste prostredníctvom rozvíjania jeho kreatívneho potenciálu. Vyhľadávame a podporujeme talenty, poskytujeme vzdelávacie, networkingové a pracovné príležitosti, a prispievame tak k udržateľnému mestskému rozvoju. Veríme, že spolupráca a rozhodovanie, ktorého základom je kreatívny prístup, prináša najlepšie riešenia.

Objavujte našich členov

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

ABB Solutions Slovakia, s.r.o.

https://www.abboptical.com/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Deutsche Telekom IT Solutions, s.r.o.

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Biomedical Engineering, s.r.o.

https://www.biomedicalengineering.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Košice:DNES Media

https://kosicednes.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk