Typ členstva
Základný člen
Adresa
Jesenského 25, 04001 Košice

Promiseo, s.r.o.

Promiseo ponúka individuálne a personalizované riešenia, ktoré kombinujú znalosti a skúsenosti z oblasti online marketingu, IT a najnovších technológií s cieľom plniť požiadavky svojich klientov. Ponúkame komplexné produkty a služby, ktoré nám umožňujú vytvoriť nové projekty, priniesť na špecifický lokálny trh zahraničné projekty, zvýšiť návštevnosť webu a tak aj objednávky alebo iné konverzie, vylepšiť váš online produkt tak, aby z tej istej návštevnosti generoval lepšie čísla alebo vylepšiť vašu pozíciu vo vyhľadávaní. Váš produkt môžeme navyše propagovať prostredníctvom bannerovej reklamy alebo na sociálnych médiách.

Spoločnosť vznikla 12.9.2009 v nadväznosti na predchádzajúcu činnosť nášho CEO, Petra Šoltésa, ešte pod názvom Soltes.eu s.r.o. Firma sa predovšetkým špecializovala na optimalizáciu pre vyhľadávače. Do tímu postupne pribúdali ďalší dôležití členovia, skvalitňovali sme svoje služby a prinášali nové produkty. Začiatkom roku 2013 spoločnosť zmenila svoj názov na Promiseo s.r.o.

Dnes sme tím zložený z mladých a šikovných odborníkov. Spoločnosť sídli v centre Košíc, no pôsobí najmä po celom Slovensku a v Čechách. Medzi našich klientov patria spoločnosti v oblasti B2B aj B2C vrátane viacerých medzinárodných spoločností, množstva start-upov, začínajúcich a fungujúcich e-shopov a webových projektov.

Pracovné ponuky nájdete na https://www.promiseo.sk/pod-k-nam/.

Objavujte našich členov

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk