Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Zlatý člen
Adresa
Námestie Maratónu mieru 1,042 66 Košice

Košický samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj zaberá viacero historických území. Každé z  nich je jedinečné, spolu vytvárajú rozmanitý a pozoruhodný celok, plný nádherných kontrastov. Geograficky je rôznorodý. Najmohutnejším pohorím v  západnej časti je Slovenské Rudohorie. Srdcom kraja je Košická kotlina, ktorú z východu ohraničujú Slanské vrchy. Za nimi sa už rozprestiera Východoslovenská nížina. Vody z nej zbiera rieka Bodrog. Miesto, kde opúšťa územie Slovenska, je s nadmorskou výškou 94 metrov najnižšou slovenskou kótou. Na území kraja sú štyri veľkoplošné chránené územia. Skvostom medzi nimi je Slovenský raj vyhlásený v roku 1988 za národný park, s typickými hlbokými tiesňavami, kaňonmi a vodopádmi. Vyhľadávané Kláštorisko ponúka ruiny stredovekého kartuziánskeho kláštora. Na juhozápade kraja je naše najrozsiahlejšie krasové územie Slovenský kras. UNESCO ho vďaka bohatstvu krasových javov a osobitným druhom flóry a fauny zaradilo do siete medzinárodných biosférických rezervácií. Na severovýchode kraja pôsobí impozantným dojmom sopečné pohorie Vihorlat, s klenotom prírody – jazierkom Morské oko. V povodí rieky Latorica možno nájsť unikátne chránené územie nížinného typu – jedinečný lužný les, ktorý prekrýva mŕtve ramená rieky so vzácnymi rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami.

Objavujte našich členov

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Balteus

https://balteus.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Kiwi.com

http://www.kiwi.com

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Dell s.r.o.

https://www.dell.com/sk-sk/lp

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Gymnázium Opatovská cesta 7

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Cassovia Code

www.cassoviacode.sk

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Letisko Košice – Airport Košice, a.s.

www.airportkosice.sk

TPA Slovakia

https://www.tpa-group.sk/sk/

ESET

www.eset.sk

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

IBM Slovensko, spol. s.r.o.

www.ibm.com

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Resonate Services, s.r.o

https://www.resonate-ucc.com/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Syntax Slovakia

https://www.zazisyntax.sk

ABB Solutions Slovakia

https://abbsolutionsslovakia.com/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/