Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Zlatý člen
Adresa
Žriedlová 13, Košice 040 01

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Spoločnosť si ešte pod značkou T-Systems Slovakia s.r.o. zadefinovala svoje poslanie nasledovne: Dávame zmysel IT”. Sme budúcnosťou, ktorú nás baví tvoriť. Logickým vyústením vývoja T-Systems Slovakia je vznik Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

V rámci strategických aktivít transformujeme našu spoločnosť na moderného poskytovateľa služieb Informačných a komunikačných technológií kráčajúc v ústrety budúcnosti založenej na digitálnych technológiách. Tieto kroky realizujeme s cieľom posunúť naše podnikanie z projektovo riadeného modelu (kde dodávame žiadaný počet IT expertov na základe požiadavky nášho zákazníka) na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy (kde dodávame a riadime produkty a služby počas ich životného cyklu u zákazníka).

Veríme, že takáto transformácia môže uspieť so správnymi zamestnancami, ktorí neustále rozvíjajú svoje zručnosti a tak prispievajú k profesionálnemu obrazu našej značky na trhu.

Pracovné ponuky nájdete na https://www.deutschetelekomitsolutions.sk/sk/kariera.

Objavujte našich členov

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/