Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Akademika Hronca 1 048 01 Rožňava 04801 Rožňava Slovakia

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave je všeobecno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje 4-ročné štúdium v triedach s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, osemročné štúdium a päťročné bilingválne štúdium so zameraním na anglický jazyk. Jej prioritnou úlohou je pripraviť žiakov na štúdium na vysokých školách.

Objavujte našich členov

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/