Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Ostrovského 1, 040 01 Košice

SOŠ Ostrovského

O našej škole nájdete prvú zmienku v roku 1960, kedy sa začala písať jej história.

Slovensko tým počas niekoľkých desaťročí jej vývoja získalo ďalšie veľké komplexne a moderne vybavené výchovno-vzdelávacie zariadenie.

Trh práce, či už domáci alebo zahraničný, si vyžaduje vzdelávanie mladých ľudí v mnohých atraktívnych študijných a učebných odboroch.

Roky existencie nás doviedli k potrebe prispôsobovať sa aktuálnym požiadavkám spoločnosti v rámci vytvárania nových príležitostí na štúdium nielen žiakov, ale i učiteľov. Preto sme zatraktívnili ponuku študijných a učebných odborov na našej škole.

Odbory:

1. študijné odbory

2561 M informačné a sieťové technológie

8283 M reklamná tvorba

3918 M technické lýceum – inteligentné sysémy

3918 M technické lýceum – realitné maklérstvo

6343 M športový manažment

2. študijné odbory s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania

2682 K mechanik počítačových sietí

3447 K grafik digitálnych médií

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

V učebných plánoch sú všeobecnovzdelávacie i odborné predmety. Vyučujú sa dva cudzie jazyky – anglický a nemecký; dobré zvládnutie práce na PC je samozrejmosťou, načo slúžia nadštandardne vybavené počítačové učebne s progresívnou vyučovacou a prezentačnou technikou.

Spoločenská sála – aula, rekonštruovaná viacúčelová telocvičňa, vlastná školská jedáleň, kde sa môžu naši študenti zdravo a chutne stravovať, školský internát s vkusne zariadenými izbami a miestnosťami pre mimoškolskú činnosť, množstvo špecializovaných odborných učební, to všetko je súčasťou veľkého komplexu strednej odbornej školy.

Každodenné povinnosti spestrujú v priebehu školského roka mnohé zábavné a súťažné akcie ako Halloween, Mikuláš, Deň sv. Valentína, Imatrikulácia, Vianočná akadémia a mnoho iných.

Éra technického a vedeckého pokroku si vyžaduje komplexne pripravených mladých ľudí pre praktický život. Naša škola sa prispôsobuje súčasným trendom a prichádza stále s novými možnosťami. Jednou z nich je aj Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie, štatút ktorého bol škole pridelený od septembra 2009.

Hodnota človeka sa nemeria len podľa jeho vedomostí, ale aj podľa jeho zručností. Na to slúži veľmi kvalitný odborný výcvik, ktorý je vykonávaný vo vlastných dielňach a vo vyšších ročníkoch vo firmách. Pre novovytvorené odbory grafik digitálnych médií a grafik tlačových médií bol zriadený nadštandardne vybavený ateliér. Garantom odborného rastu žiakov sú partneri školy T-Systems Košice, NESS Košice. Spolupráca školy so zamestnávateľskou sférou zaručuje lepšiu pripravenosť našich absolventov.

Ostrov – nie, nikoho tam nechceme poslať? Takto sa volá naše školské rádio, ktoré študentom a učiteľom spríjemňuje každú prestávku medzi vyučovacími hodinami.

Objavujte našich členov

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk