Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Ostrovského 1, 040 01 Košice

SOŠ Ostrovského

O našej škole nájdete prvú zmienku v roku 1960, kedy sa začala písať jej história.

Slovensko tým počas niekoľkých desaťročí jej vývoja získalo ďalšie veľké komplexne a moderne vybavené výchovno-vzdelávacie zariadenie.

Trh práce, či už domáci alebo zahraničný, si vyžaduje vzdelávanie mladých ľudí v mnohých atraktívnych študijných a učebných odboroch.

Roky existencie nás doviedli k potrebe prispôsobovať sa aktuálnym požiadavkám spoločnosti v rámci vytvárania nových príležitostí na štúdium nielen žiakov, ale i učiteľov. Preto sme zatraktívnili ponuku študijných a učebných odborov na našej škole.

Odbory:

1. študijné odbory

2561 M informačné a sieťové technológie

8283 M reklamná tvorba

3918 M technické lýceum – inteligentné sysémy

3918 M technické lýceum – realitné maklérstvo

6343 M športový manažment

2. študijné odbory s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania

2682 K mechanik počítačových sietí

3447 K grafik digitálnych médií

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

V učebných plánoch sú všeobecnovzdelávacie i odborné predmety. Vyučujú sa dva cudzie jazyky – anglický a nemecký; dobré zvládnutie práce na PC je samozrejmosťou, načo slúžia nadštandardne vybavené počítačové učebne s progresívnou vyučovacou a prezentačnou technikou.

Spoločenská sála – aula, rekonštruovaná viacúčelová telocvičňa, vlastná školská jedáleň, kde sa môžu naši študenti zdravo a chutne stravovať, školský internát s vkusne zariadenými izbami a miestnosťami pre mimoškolskú činnosť, množstvo špecializovaných odborných učební, to všetko je súčasťou veľkého komplexu strednej odbornej školy.

Každodenné povinnosti spestrujú v priebehu školského roka mnohé zábavné a súťažné akcie ako Halloween, Mikuláš, Deň sv. Valentína, Imatrikulácia, Vianočná akadémia a mnoho iných.

Éra technického a vedeckého pokroku si vyžaduje komplexne pripravených mladých ľudí pre praktický život. Naša škola sa prispôsobuje súčasným trendom a prichádza stále s novými možnosťami. Jednou z nich je aj Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie, štatút ktorého bol škole pridelený od septembra 2009.

Hodnota človeka sa nemeria len podľa jeho vedomostí, ale aj podľa jeho zručností. Na to slúži veľmi kvalitný odborný výcvik, ktorý je vykonávaný vo vlastných dielňach a vo vyšších ročníkoch vo firmách. Pre novovytvorené odbory grafik digitálnych médií a grafik tlačových médií bol zriadený nadštandardne vybavený ateliér. Garantom odborného rastu žiakov sú partneri školy T-Systems Košice, NESS Košice. Spolupráca školy so zamestnávateľskou sférou zaručuje lepšiu pripravenosť našich absolventov.

Ostrov – nie, nikoho tam nechceme poslať? Takto sa volá naše školské rádio, ktoré študentom a učiteľom spríjemňuje každú prestávku medzi vyučovacími hodinami.

Objavujte našich členov

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/