Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Ostrovského 1, 040 01 Košice

SOŠ Ostrovského

O našej škole nájdete prvú zmienku v roku 1960, kedy sa začala písať jej história.

Slovensko tým počas niekoľkých desaťročí jej vývoja získalo ďalšie veľké komplexne a moderne vybavené výchovno-vzdelávacie zariadenie.

Trh práce, či už domáci alebo zahraničný, si vyžaduje vzdelávanie mladých ľudí v mnohých atraktívnych študijných a učebných odboroch.

Roky existencie nás doviedli k potrebe prispôsobovať sa aktuálnym požiadavkám spoločnosti v rámci vytvárania nových príležitostí na štúdium nielen žiakov, ale i učiteľov. Preto sme zatraktívnili ponuku študijných a učebných odborov na našej škole.

Odbory:

1. študijné odbory

2561 M informačné a sieťové technológie

8283 M reklamná tvorba

3918 M technické lýceum – inteligentné sysémy

3918 M technické lýceum – realitné maklérstvo

6343 M športový manažment

2. študijné odbory s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania

2682 K mechanik počítačových sietí

3447 K grafik digitálnych médií

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

V učebných plánoch sú všeobecnovzdelávacie i odborné predmety. Vyučujú sa dva cudzie jazyky – anglický a nemecký; dobré zvládnutie práce na PC je samozrejmosťou, načo slúžia nadštandardne vybavené počítačové učebne s progresívnou vyučovacou a prezentačnou technikou.

Spoločenská sála – aula, rekonštruovaná viacúčelová telocvičňa, vlastná školská jedáleň, kde sa môžu naši študenti zdravo a chutne stravovať, školský internát s vkusne zariadenými izbami a miestnosťami pre mimoškolskú činnosť, množstvo špecializovaných odborných učební, to všetko je súčasťou veľkého komplexu strednej odbornej školy.

Každodenné povinnosti spestrujú v priebehu školského roka mnohé zábavné a súťažné akcie ako Halloween, Mikuláš, Deň sv. Valentína, Imatrikulácia, Vianočná akadémia a mnoho iných.

Éra technického a vedeckého pokroku si vyžaduje komplexne pripravených mladých ľudí pre praktický život. Naša škola sa prispôsobuje súčasným trendom a prichádza stále s novými možnosťami. Jednou z nich je aj Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie, štatút ktorého bol škole pridelený od septembra 2009.

Hodnota človeka sa nemeria len podľa jeho vedomostí, ale aj podľa jeho zručností. Na to slúži veľmi kvalitný odborný výcvik, ktorý je vykonávaný vo vlastných dielňach a vo vyšších ročníkoch vo firmách. Pre novovytvorené odbory grafik digitálnych médií a grafik tlačových médií bol zriadený nadštandardne vybavený ateliér. Garantom odborného rastu žiakov sú partneri školy T-Systems Košice, NESS Košice. Spolupráca školy so zamestnávateľskou sférou zaručuje lepšiu pripravenosť našich absolventov.

Ostrov – nie, nikoho tam nechceme poslať? Takto sa volá naše školské rádio, ktoré študentom a učiteľom spríjemňuje každú prestávku medzi vyučovacími hodinami.

Objavujte našich členov

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

ABB Solutions Slovakia

https://abbsolutionsslovakia.com/

Letisko Košice – Airport Košice, a.s.

www.airportkosice.sk

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Kiwi.com

http://www.kiwi.com

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

TPA Slovakia

https://www.tpa-group.sk/sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Dell s.r.o.

https://www.dell.com/sk-sk/lp

Cassovia Code

www.cassoviacode.sk

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

ESET

www.eset.sk

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Balteus

https://balteus.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Syntax Slovakia

https://www.zazisyntax.sk

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Resonate Services, s.r.o

https://www.resonate-ucc.com/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

IBM Slovensko, spol. s.r.o.

www.ibm.com

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Gymnázium Opatovská cesta 7

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/