Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Strojárenská 1C, 917 02 Trnava

AfB Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť AfB je prvým a najväčším európskym sociálnym podnikom zameraným pre oblasť predaja a likvidácie použitej výpočtovej techniky v kombinácií s podporov inklúzie zdravotne znevýhodnených ľudí do pracovného procesu. Odoberáme vyradený hardvér od našich partnerských firiem, ktorým ponúkame efektívne riešenie pre maximalizáciu zhodnotenia ich použitej výpočtovej techniky, čo docielime jej repasovaním (modifikáciou a opravou) tak, aby spĺňala kritéria pre jej ďalšie používanie. Touto činnosťou predlžujeme životný cyklus výpočtovej techniky, šetríme prírodné zdroje a redukujeme emisie skleníkových plynov.

O kvalite našich služieb svedčí aj titul Microsoft Authorised Refurbisher (MAR), ktorý nám bol udelený firmou Microsoft.

Veľmi dôležitým faktorom pre našich partnerov, je minimalizovanie bezpečnostných rizík týkajúcich sa ich firemných údajov prítomných v odobratej výpočtovej technike. Spoločnosť AfB si je vedomá týchto rizík, a preto je pre nás ochrana údajov tou najvyššou. Všetky údaje nachádzajúce sa v odobratej výpočtovej technike sú zničené podľa vnútorných firemných štandardov zhodných s normou DIN 66399 a to buďto použitím certifikovaného softvéru od firmy Blancco, alebo pokiaľ vymazanie nie je možné, je pamäťové médium fyzicky zničené.

Hardvér, ktorý už nemôže byť viac zhodnotený, je spoločnosťou AfB bezpečne recyklovaný podľa prísnych vnútropodnikových kritérií, čo svedčí nielen o našej zodpovednosti, ale aj úprimnej snahe poskytovať dôležitý ekologický prínos pre túto planétu.

Pracovné ponuky nájdete na https://www.afb-group.sk/kariera/praca-v-afb/.

Viac o AfB Slovakia si môžete prečítať v INDEXMAG článku TU.

Objavujte našich členov

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home