Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Strojárenská 1C, 917 02 Trnava

AfB Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť AfB je prvým a najväčším európskym sociálnym podnikom zameraným pre oblasť predaja a likvidácie použitej výpočtovej techniky v kombinácií s podporov inklúzie zdravotne znevýhodnených ľudí do pracovného procesu. Odoberáme vyradený hardvér od našich partnerských firiem, ktorým ponúkame efektívne riešenie pre maximalizáciu zhodnotenia ich použitej výpočtovej techniky, čo docielime jej repasovaním (modifikáciou a opravou) tak, aby spĺňala kritéria pre jej ďalšie používanie. Touto činnosťou predlžujeme životný cyklus výpočtovej techniky, šetríme prírodné zdroje a redukujeme emisie skleníkových plynov.

O kvalite našich služieb svedčí aj titul Microsoft Authorised Refurbisher (MAR), ktorý nám bol udelený firmou Microsoft.

Veľmi dôležitým faktorom pre našich partnerov, je minimalizovanie bezpečnostných rizík týkajúcich sa ich firemných údajov prítomných v odobratej výpočtovej technike. Spoločnosť AfB si je vedomá týchto rizík, a preto je pre nás ochrana údajov tou najvyššou. Všetky údaje nachádzajúce sa v odobratej výpočtovej technike sú zničené podľa vnútorných firemných štandardov zhodných s normou DIN 66399 a to buďto použitím certifikovaného softvéru od firmy Blancco, alebo pokiaľ vymazanie nie je možné, je pamäťové médium fyzicky zničené.

Hardvér, ktorý už nemôže byť viac zhodnotený, je spoločnosťou AfB bezpečne recyklovaný podľa prísnych vnútropodnikových kritérií, čo svedčí nielen o našej zodpovednosti, ale aj úprimnej snahe poskytovať dôležitý ekologický prínos pre túto planétu.

Pracovné ponuky nájdete na https://www.afb-group.sk/kariera/praca-v-afb/.

Viac o AfB Slovakia si môžete prečítať v INDEXMAG článku TU.

Objavujte našich členov

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html