Typ členstva
Základný člen
Adresa
Strojárenská 1C, 917 02 Trnava

AfB Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť AfB je prvým a najväčším európskym sociálnym podnikom zameraným pre oblasť predaja a likvidácie použitej výpočtovej techniky v kombinácií s podporov inklúzie zdravotne znevýhodnených ľudí do pracovného procesu. Odoberáme vyradený hardvér od našich partnerských firiem, ktorým ponúkame efektívne riešenie pre maximalizáciu zhodnotenia ich použitej výpočtovej techniky, čo docielime jej repasovaním (modifikáciou a opravou) tak, aby spĺňala kritéria pre jej ďalšie používanie. Touto činnosťou predlžujeme životný cyklus výpočtovej techniky, šetríme prírodné zdroje a redukujeme emisie skleníkových plynov.

O kvalite našich služieb svedčí aj titul Microsoft Authorised Refurbisher (MAR), ktorý nám bol udelený firmou Microsoft.

Veľmi dôležitým faktorom pre našich partnerov, je minimalizovanie bezpečnostných rizík týkajúcich sa ich firemných údajov prítomných v odobratej výpočtovej technike. Spoločnosť AfB si je vedomá týchto rizík, a preto je pre nás ochrana údajov tou najvyššou. Všetky údaje nachádzajúce sa v odobratej výpočtovej technike sú zničené podľa vnútorných firemných štandardov zhodných s normou DIN 66399 a to buďto použitím certifikovaného softvéru od firmy Blancco, alebo pokiaľ vymazanie nie je možné, je pamäťové médium fyzicky zničené.

Hardvér, ktorý už nemôže byť viac zhodnotený, je spoločnosťou AfB bezpečne recyklovaný podľa prísnych vnútropodnikových kritérií, čo svedčí nielen o našej zodpovednosti, ale aj úprimnej snahe poskytovať dôležitý ekologický prínos pre túto planétu.

Pracovné ponuky nájdete na https://www.afb-group.sk/kariera/praca-v-afb/.

Viac o AfB Slovakia si môžete prečítať v INDEXMAG článku TU.

Objavujte našich členov

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/