Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Strojárenská 1C, 917 02 Trnava

AfB Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť AfB je prvým a najväčším európskym sociálnym podnikom zameraným pre oblasť predaja a likvidácie použitej výpočtovej techniky v kombinácií s podporov inklúzie zdravotne znevýhodnených ľudí do pracovného procesu. Odoberáme vyradený hardvér od našich partnerských firiem, ktorým ponúkame efektívne riešenie pre maximalizáciu zhodnotenia ich použitej výpočtovej techniky, čo docielime jej repasovaním (modifikáciou a opravou) tak, aby spĺňala kritéria pre jej ďalšie používanie. Touto činnosťou predlžujeme životný cyklus výpočtovej techniky, šetríme prírodné zdroje a redukujeme emisie skleníkových plynov.

O kvalite našich služieb svedčí aj titul Microsoft Authorised Refurbisher (MAR), ktorý nám bol udelený firmou Microsoft.

Veľmi dôležitým faktorom pre našich partnerov, je minimalizovanie bezpečnostných rizík týkajúcich sa ich firemných údajov prítomných v odobratej výpočtovej technike. Spoločnosť AfB si je vedomá týchto rizík, a preto je pre nás ochrana údajov tou najvyššou. Všetky údaje nachádzajúce sa v odobratej výpočtovej technike sú zničené podľa vnútorných firemných štandardov zhodných s normou DIN 66399 a to buďto použitím certifikovaného softvéru od firmy Blancco, alebo pokiaľ vymazanie nie je možné, je pamäťové médium fyzicky zničené.

Hardvér, ktorý už nemôže byť viac zhodnotený, je spoločnosťou AfB bezpečne recyklovaný podľa prísnych vnútropodnikových kritérií, čo svedčí nielen o našej zodpovednosti, ale aj úprimnej snahe poskytovať dôležitý ekologický prínos pre túto planétu.

Pracovné ponuky nájdete na https://www.afb-group.sk/kariera/praca-v-afb/.

Viac o AfB Slovakia si môžete prečítať v INDEXMAG článku TU.

Objavujte našich členov

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk