Typ členstva
Základný člen
Adresa
Strojárenská 1C, 917 02 Trnava

AfB Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť AfB je prvým a najväčším európskym sociálnym podnikom zameraným pre oblasť predaja a likvidácie použitej výpočtovej techniky v kombinácií s podporov inklúzie zdravotne znevýhodnených ľudí do pracovného procesu. Odoberáme vyradený hardvér od našich partnerských firiem, ktorým ponúkame efektívne riešenie pre maximalizáciu zhodnotenia ich použitej výpočtovej techniky, čo docielime jej repasovaním (modifikáciou a opravou) tak, aby spĺňala kritéria pre jej ďalšie používanie. Touto činnosťou predlžujeme životný cyklus výpočtovej techniky, šetríme prírodné zdroje a redukujeme emisie skleníkových plynov.

O kvalite našich služieb svedčí aj titul Microsoft Authorised Refurbisher (MAR), ktorý nám bol udelený firmou Microsoft.

Veľmi dôležitým faktorom pre našich partnerov, je minimalizovanie bezpečnostných rizík týkajúcich sa ich firemných údajov prítomných v odobratej výpočtovej technike. Spoločnosť AfB si je vedomá týchto rizík, a preto je pre nás ochrana údajov tou najvyššou. Všetky údaje nachádzajúce sa v odobratej výpočtovej technike sú zničené podľa vnútorných firemných štandardov zhodných s normou DIN 66399 a to buďto použitím certifikovaného softvéru od firmy Blancco, alebo pokiaľ vymazanie nie je možné, je pamäťové médium fyzicky zničené.

Hardvér, ktorý už nemôže byť viac zhodnotený, je spoločnosťou AfB bezpečne recyklovaný podľa prísnych vnútropodnikových kritérií, čo svedčí nielen o našej zodpovednosti, ale aj úprimnej snahe poskytovať dôležitý ekologický prínos pre túto planétu.

Pracovné ponuky nájdete na https://www.afb-group.sk/kariera/praca-v-afb/.

Viac o AfB Slovakia si môžete prečítať v INDEXMAG článku TU.

Objavujte našich členov

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Biomedical Engineering, s.r.o.

https://www.biomedicalengineering.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

ABB Solutions Slovakia, s.r.o.

https://www.abboptical.com/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Deutsche Telekom IT Solutions, s.r.o.

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Košice:DNES Media

https://kosicednes.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/