Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Košťova 1, 04001 Košice

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Kľúčovým prvkom vzniku myšlienky vzdelávania v tejto oblasti bolo prijatie zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb v roku 1998. Táto legislatívna úprava špecifikovala spôsob výkonu služby v súkromných bezpečnostných službách a zároveň upravila podmienky vzdelania ich pracovníkov. V tomto duchu vzniklo mnoho školiacich stredísk na území SR a medzi nimi aj Školiace stredisko Patron pod vedením prezidenta VŠBM Dr.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. Týmto začlenením sa do komunity „bezpečnostných organizácií“, sa začali vytvárať myšlienkové základy pre ďalší rozvoj vzdelávania v  oblasti bezpečnosti, čo bolo umocnené v roku 2000 v Krakove, kedy na tamojšej konferencii vznikla myšlienka pre vznik špecializácie „Bezpečnostný manažment“ pod hlavičkou slovenskej univerzity. Okrem otázok súkromnej bezpečnosti sa v spoločnosti začali vynárať  potreby riešiť bezpečnosť aj v iných oblastiach ako je ekonomika, doprava alebo ochrana informácií. To bol základ pre vytvorenie prvého študijného programu tejto špecifikácie na Slovensku a s tým súvisiaci vznik Detašovaného pracoviska v Košiciach Fakulty špeciálneho inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline. 

Objavujte našich členov

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//