Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Košťova 1, 04001 Košice

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Kľúčovým prvkom vzniku myšlienky vzdelávania v tejto oblasti bolo prijatie zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb v roku 1998. Táto legislatívna úprava špecifikovala spôsob výkonu služby v súkromných bezpečnostných službách a zároveň upravila podmienky vzdelania ich pracovníkov. V tomto duchu vzniklo mnoho školiacich stredísk na území SR a medzi nimi aj Školiace stredisko Patron pod vedením prezidenta VŠBM Dr.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. Týmto začlenením sa do komunity „bezpečnostných organizácií“, sa začali vytvárať myšlienkové základy pre ďalší rozvoj vzdelávania v  oblasti bezpečnosti, čo bolo umocnené v roku 2000 v Krakove, kedy na tamojšej konferencii vznikla myšlienka pre vznik špecializácie „Bezpečnostný manažment“ pod hlavičkou slovenskej univerzity. Okrem otázok súkromnej bezpečnosti sa v spoločnosti začali vynárať  potreby riešiť bezpečnosť aj v iných oblastiach ako je ekonomika, doprava alebo ochrana informácií. To bol základ pre vytvorenie prvého študijného programu tejto špecifikácie na Slovensku a s tým súvisiaci vznik Detašovaného pracoviska v Košiciach Fakulty špeciálneho inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline. 

Objavujte našich členov

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk