Typ členstva
Základný člen
Adresa
Košťova 1, 04001 Košice

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Kľúčovým prvkom vzniku myšlienky vzdelávania v tejto oblasti bolo prijatie zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb v roku 1998. Táto legislatívna úprava špecifikovala spôsob výkonu služby v súkromných bezpečnostných službách a zároveň upravila podmienky vzdelania ich pracovníkov. V tomto duchu vzniklo mnoho školiacich stredísk na území SR a medzi nimi aj Školiace stredisko Patron pod vedením prezidenta VŠBM Dr.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. Týmto začlenením sa do komunity „bezpečnostných organizácií“, sa začali vytvárať myšlienkové základy pre ďalší rozvoj vzdelávania v  oblasti bezpečnosti, čo bolo umocnené v roku 2000 v Krakove, kedy na tamojšej konferencii vznikla myšlienka pre vznik špecializácie „Bezpečnostný manažment“ pod hlavičkou slovenskej univerzity. Okrem otázok súkromnej bezpečnosti sa v spoločnosti začali vynárať  potreby riešiť bezpečnosť aj v iných oblastiach ako je ekonomika, doprava alebo ochrana informácií. To bol základ pre vytvorenie prvého študijného programu tejto špecifikácie na Slovensku a s tým súvisiaci vznik Detašovaného pracoviska v Košiciach Fakulty špeciálneho inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline. 

Objavujte našich členov

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html