Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Košťova 1, 04001 Košice

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Kľúčovým prvkom vzniku myšlienky vzdelávania v tejto oblasti bolo prijatie zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb v roku 1998. Táto legislatívna úprava špecifikovala spôsob výkonu služby v súkromných bezpečnostných službách a zároveň upravila podmienky vzdelania ich pracovníkov. V tomto duchu vzniklo mnoho školiacich stredísk na území SR a medzi nimi aj Školiace stredisko Patron pod vedením prezidenta VŠBM Dr.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. Týmto začlenením sa do komunity „bezpečnostných organizácií“, sa začali vytvárať myšlienkové základy pre ďalší rozvoj vzdelávania v  oblasti bezpečnosti, čo bolo umocnené v roku 2000 v Krakove, kedy na tamojšej konferencii vznikla myšlienka pre vznik špecializácie „Bezpečnostný manažment“ pod hlavičkou slovenskej univerzity. Okrem otázok súkromnej bezpečnosti sa v spoločnosti začali vynárať  potreby riešiť bezpečnosť aj v iných oblastiach ako je ekonomika, doprava alebo ochrana informácií. To bol základ pre vytvorenie prvého študijného programu tejto špecifikácie na Slovensku a s tým súvisiaci vznik Detašovaného pracoviska v Košiciach Fakulty špeciálneho inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline. 

Objavujte našich členov

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Letisko Košice – Airport Košice, a.s.

www.airportkosice.sk

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Balteus

https://balteus.sk/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Dell s.r.o.

https://www.dell.com/sk-sk/lp

TPA Slovakia

https://www.tpa-group.sk/sk/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Kiwi.com

http://www.kiwi.com

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Syntax Slovakia

https://www.zazisyntax.sk

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Resonate Services, s.r.o

https://www.resonate-ucc.com/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

ABB Solutions Slovakia

https://abbsolutionsslovakia.com/

IBM Slovensko, spol. s.r.o.

www.ibm.com

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

Gymnázium Opatovská cesta 7

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

ESET

www.eset.sk

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Cassovia Code

www.cassoviacode.sk

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/