Typ členstva
Základný člen
Adresa
Košťova 1, 04001 Košice

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Kľúčovým prvkom vzniku myšlienky vzdelávania v tejto oblasti bolo prijatie zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb v roku 1998. Táto legislatívna úprava špecifikovala spôsob výkonu služby v súkromných bezpečnostných službách a zároveň upravila podmienky vzdelania ich pracovníkov. V tomto duchu vzniklo mnoho školiacich stredísk na území SR a medzi nimi aj Školiace stredisko Patron pod vedením prezidenta VŠBM Dr.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. Týmto začlenením sa do komunity „bezpečnostných organizácií“, sa začali vytvárať myšlienkové základy pre ďalší rozvoj vzdelávania v  oblasti bezpečnosti, čo bolo umocnené v roku 2000 v Krakove, kedy na tamojšej konferencii vznikla myšlienka pre vznik špecializácie „Bezpečnostný manažment“ pod hlavičkou slovenskej univerzity. Okrem otázok súkromnej bezpečnosti sa v spoločnosti začali vynárať  potreby riešiť bezpečnosť aj v iných oblastiach ako je ekonomika, doprava alebo ochrana informácií. To bol základ pre vytvorenie prvého študijného programu tejto špecifikácie na Slovensku a s tým súvisiaci vznik Detašovaného pracoviska v Košiciach Fakulty špeciálneho inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline. 

Objavujte našich členov

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Biomedical Engineering, s.r.o.

https://www.biomedicalengineering.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Košice:DNES Media

https://kosicednes.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions, s.r.o.

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

ABB Solutions Slovakia, s.r.o.

https://www.abboptical.com/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/