Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Košťova 1, 04001 Košice

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Kľúčovým prvkom vzniku myšlienky vzdelávania v tejto oblasti bolo prijatie zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb v roku 1998. Táto legislatívna úprava špecifikovala spôsob výkonu služby v súkromných bezpečnostných službách a zároveň upravila podmienky vzdelania ich pracovníkov. V tomto duchu vzniklo mnoho školiacich stredísk na území SR a medzi nimi aj Školiace stredisko Patron pod vedením prezidenta VŠBM Dr.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. Týmto začlenením sa do komunity „bezpečnostných organizácií“, sa začali vytvárať myšlienkové základy pre ďalší rozvoj vzdelávania v  oblasti bezpečnosti, čo bolo umocnené v roku 2000 v Krakove, kedy na tamojšej konferencii vznikla myšlienka pre vznik špecializácie „Bezpečnostný manažment“ pod hlavičkou slovenskej univerzity. Okrem otázok súkromnej bezpečnosti sa v spoločnosti začali vynárať  potreby riešiť bezpečnosť aj v iných oblastiach ako je ekonomika, doprava alebo ochrana informácií. To bol základ pre vytvorenie prvého študijného programu tejto špecifikácie na Slovensku a s tým súvisiaci vznik Detašovaného pracoviska v Košiciach Fakulty špeciálneho inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline. 

Objavujte našich členov

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Elevēo

https://www.eleveo.com/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/