Typ členstva
Základný člen
Adresa
Mlynské nivy 16, 82109 Bratislava

SAP Slovensko s.r.o.

Spoločnosť SAP, popredný dodávateľ softvérových riešení, pomáha firmám fungovať lepšie bez ohľadu na ich veľkosť, či na odvetvie, v ktorom pôsobia.

Spoločnosť SAP bola založená v roku 1972 v nemeckom Waldorfe.

Ako uznávaný líder vo svojom odvetví má spoločnosť SAP (skratka z anglického „Systems, Applications, and Products in Data Processing“) bohaté skúsenosti s inováciou a rozvojom. V súčasnosti má spoločnosť SAP svoje pobočky zamerané na predaj a vývoj vo viac ako 50 krajinách v celom svete. Aplikácie a služby SAP umožňujú prosperovať, pružne reagovať a neustále sa rozvíjať viac ako 183,000 zákazníkom z celého sveta.

Objavujte našich členov

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/