Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Mlynské nivy 16, 82109 Bratislava

SAP Slovensko s.r.o.

Spoločnosť SAP, popredný dodávateľ softvérových riešení, pomáha firmám fungovať lepšie bez ohľadu na ich veľkosť, či na odvetvie, v ktorom pôsobia.

Spoločnosť SAP bola založená v roku 1972 v nemeckom Waldorfe.

Ako uznávaný líder vo svojom odvetví má spoločnosť SAP (skratka z anglického „Systems, Applications, and Products in Data Processing“) bohaté skúsenosti s inováciou a rozvojom. V súčasnosti má spoločnosť SAP svoje pobočky zamerané na predaj a vývoj vo viac ako 50 krajinách v celom svete. Aplikácie a služby SAP umožňujú prosperovať, pružne reagovať a neustále sa rozvíjať viac ako 183,000 zákazníkom z celého sveta.

Objavujte našich členov

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/