Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Mlynské nivy 16, 82109 Bratislava

SAP Slovensko s.r.o.

Spoločnosť SAP, popredný dodávateľ softvérových riešení, pomáha firmám fungovať lepšie bez ohľadu na ich veľkosť, či na odvetvie, v ktorom pôsobia.

Spoločnosť SAP bola založená v roku 1972 v nemeckom Waldorfe.

Ako uznávaný líder vo svojom odvetví má spoločnosť SAP (skratka z anglického „Systems, Applications, and Products in Data Processing“) bohaté skúsenosti s inováciou a rozvojom. V súčasnosti má spoločnosť SAP svoje pobočky zamerané na predaj a vývoj vo viac ako 50 krajinách v celom svete. Aplikácie a služby SAP umožňujú prosperovať, pružne reagovať a neustále sa rozvíjať viac ako 183,000 zákazníkom z celého sveta.

Objavujte našich členov

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk