Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Mlynské nivy 16, 82109 Bratislava

SAP Slovensko s.r.o.

Spoločnosť SAP, popredný dodávateľ softvérových riešení, pomáha firmám fungovať lepšie bez ohľadu na ich veľkosť, či na odvetvie, v ktorom pôsobia.

Spoločnosť SAP bola založená v roku 1972 v nemeckom Waldorfe.

Ako uznávaný líder vo svojom odvetví má spoločnosť SAP (skratka z anglického „Systems, Applications, and Products in Data Processing“) bohaté skúsenosti s inováciou a rozvojom. V súčasnosti má spoločnosť SAP svoje pobočky zamerané na predaj a vývoj vo viac ako 50 krajinách v celom svete. Aplikácie a služby SAP umožňujú prosperovať, pružne reagovať a neustále sa rozvíjať viac ako 183,000 zákazníkom z celého sveta.

Objavujte našich členov

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Elevēo

https://www.eleveo.com/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/