Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Mlynské nivy 16, 82109 Bratislava

SAP Slovensko s.r.o.

Spoločnosť SAP, popredný dodávateľ softvérových riešení, pomáha firmám fungovať lepšie bez ohľadu na ich veľkosť, či na odvetvie, v ktorom pôsobia.

Spoločnosť SAP bola založená v roku 1972 v nemeckom Waldorfe.

Ako uznávaný líder vo svojom odvetví má spoločnosť SAP (skratka z anglického „Systems, Applications, and Products in Data Processing“) bohaté skúsenosti s inováciou a rozvojom. V súčasnosti má spoločnosť SAP svoje pobočky zamerané na predaj a vývoj vo viac ako 50 krajinách v celom svete. Aplikácie a služby SAP umožňujú prosperovať, pružne reagovať a neustále sa rozvíjať viac ako 183,000 zákazníkom z celého sveta.

Objavujte našich členov

Dell s.r.o.

https://www.dell.com/sk-sk/lp

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

ABB Solutions Slovakia

https://abbsolutionsslovakia.com/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Kiwi.com

http://www.kiwi.com

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Syntax Slovakia

https://www.zazisyntax.sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

TPA Slovakia

https://www.tpa-group.sk/sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Balteus

https://balteus.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Gymnázium Opatovská cesta 7

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

Cassovia Code

www.cassoviacode.sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

IBM Slovensko, spol. s.r.o.

www.ibm.com

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Letisko Košice – Airport Košice, a.s.

www.airportkosice.sk

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

ESET

www.eset.sk

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Resonate Services, s.r.o

https://www.resonate-ucc.com/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/