Typ členstva
Základný člen
Adresa
Mlynské nivy 16, 82109 Bratislava

SAP Slovensko s.r.o.

Spoločnosť SAP, popredný dodávateľ softvérových riešení, pomáha firmám fungovať lepšie bez ohľadu na ich veľkosť, či na odvetvie, v ktorom pôsobia.

Spoločnosť SAP bola založená v roku 1972 v nemeckom Waldorfe.

Ako uznávaný líder vo svojom odvetví má spoločnosť SAP (skratka z anglického „Systems, Applications, and Products in Data Processing“) bohaté skúsenosti s inováciou a rozvojom. V súčasnosti má spoločnosť SAP svoje pobočky zamerané na predaj a vývoj vo viac ako 50 krajinách v celom svete. Aplikácie a služby SAP umožňujú prosperovať, pružne reagovať a neustále sa rozvíjať viac ako 183,000 zákazníkom z celého sveta.

Objavujte našich členov

Košice:DNES Media

https://kosicednes.sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions, s.r.o.

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

ABB Solutions Slovakia, s.r.o.

https://www.abboptical.com/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

Biomedical Engineering, s.r.o.

https://www.biomedicalengineering.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk