Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.

Presentation mastery: How to present online

UVP Technicom pozýva na workshop zameraný na analýzu témy zvládania stresu, jeho podstatu a spôsoby budovania odolnosti proti stresu. Bude sa venovať aj téme takzvaného storytellingu, ktorá vychádza z príbehu v prezentácii.

Dôraz bude kladený na technickú prípravu prezentácií a špecifiká online prezentácie s dôrazom na témy, ako je pozornosť publika, príprava vysielacieho prostredia a výber správnych nástrojov pre online prezentáciu.

Workshop bude prebiehať v anglickom jazyku.

Pre účasť na podujatí je potrebná registrácia: https://forms.gle/w116AMWFoagknn3aA

Dátum
26.5.2021
Trvanie
13:00
Usporiadatelia
UVP Technicom
Miesto
online