Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.

IKT Košice 2022

Košice IT Valley je združením, ktoré od roku 2007 prispieva rozvoju podnikateľského a inovačného ekosystému, s osobitným zameraním sa na IT sektor v regióne východného Slovenska. Strategický význam tohto odvetvia podčiarkuje skutočnosť, že zamestnáva najviac ľudí spomedzi všetkých ostatných odvetví zastúpených v regióne. Za účelom zvýšenia hospodárskej výkonnosti východného Slovenska sa združenie rozhodlo zmapovať stav ľudských zdrojov, ktoré predstavujú základný pilier IT sektora.

S cieľom udržať etablované firmy v regióne a následne zabezpečiť ich ďalší rozvoj je nevyhnutné vytvárať podmienky, ktoré zvýšia atraktivitu východného Slovenska pre domácich alebo zahraničných investorov, ktorí vo veľkej miere vnímajú otázku svojho úspechu práve cez kvalitné a dostupné ľudské zdroje. 

„Pre rozvoj lokálnych firiem a zároveň prilákanie nových spoločností je nevyhnutné mať prehľad o lokálnom trhu práce. To znamená vedieť, ktoré technológie sú najpoužívanejšie, aké pracovné pozície sú najobsadzovanejšie alebo práve naopak, ktoré pozície je zas dlhodobo náročné obsadiť. V Košice IT Valley sa snažíme aj takto vytvárať podmienky pre rozvoj lokálnych spoločností, či zvyšovať investorskú atraktivitu regiónu“, opisuje motiváciu združenia jeho riaditeľka Miriama Hučková. 

Do analýzy sa zapojilo 23 subjektov, v ktorých sme skúmali 8 pracovných pozícií zahŕňajúcich viac
ako 3 200 zamestnancov. Výskum uverejnený združením má pritom ambíciu odzrkadľovať komplexný obraz celkového dopytu po ľudských zdrojoch so zameraním na oblasť IT vo východoslovenskom regióne. 

„Výsledkom týchto aktivít by malo byť okrem iného aj reálne prepojenie vzdelávacieho systému a skutočných potrieb praxe. Zo spojenia, ktoré dokáže združenie Košice IT Valley sprostredkovať, prirodzene benefitujú všetky zainteresované strany“, hovorí predseda Správnej rady združenia Juraj Girman.

Výsledky prieskumu ukázali, že je nevyhnutné sa tejto téme venovať dlhodobo a systematicky. Vďaka získaným skúsenostiam z tohto prieskumu, už v čase vypracovávania reportu klaster Košice IT Valley pracoval na viacerých vylepšeniach tak, aby už v najbližšom reporte dokázal priniesť ešte užitočnejšie pohľady a výstupy. 

„Vzhľadom na získané skúsenosti z pilotného prieskumu sa už teraz sústredíme na prípravu vylepšení, ktoré plánujeme uplatniť už v nasledujúcom prieskume z tejto oblasti. Rovnako tak pracujeme na ešte výraznejšom rozšírení základne našich respondentov a odbornej spolupráce s ich HR tímami“, upresňuje ďalšie kroky dátová analytička Mária Šurimová. Predpokladaný dátum vydania ďalšieho reportu je júl 2023. Z výskumu vyplýva, že až 50 % distribúcie vybraných pracovných pozícií tvoria softvéroví inžinieri – programátori, z ktorých až 37 % využíva programovací jazyk Java. Výsledky však potvrdili aj predpokladanú hypotézu, že je momentálne nedostatok odborníkov na dáta.

„Z výsledkov dát nás tiež potešili čísla, ktoré hovoria o zastúpení žien v informačných technológiách. V porovnaní s európskym a slovenským priemerom je pomerne vysoké, až 26,4 %,“ dodáva Šurimová.

Výsledky pilotného prieskumu sprístupní Košice IT Valley nielen pre zainteresované spoločnosti, ale taktiež vybrané zaujímavé časti uverejní aj pre širokú verejnosť. 

„Naše výstupy ponúkneme spoločne s odbornými konzultáciami našim členom a zúčastneným spoločnostiam ako užitočný podklad pre ich HR tímy. Zároveň však určitú časť výstupov poskytneme aj širokej verejnosti ako súčasť nášho poslania napomáhať rozširovaniu osvety o IT svete ako takom,“  zakončuje riaditeľka združenia Miriama Hučková.

Autor
Mária Surimová
e-mail

Maria.surimova@itvalley.sk

Mohlo by Vás zaujímať