Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.

IHRA – súťaž v tvorbe počítačových hier

Účastníci (jednotlivci a tímy) tvoria hry, ktoré odovzdajú do určeného termínu a odprezentujú na spoločnom stretnutí. IHRA je určená pre žiakov, študentov, nadšencov aj profesionálnych vývojárov. Súťaž organizuje Ústav informatiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Organizátorov je možné kontaktovať na adrese ihra@science.upjs.sk.

IHRA má pomerne voľné pravidlá bez obmedzenia času, témy alebo nástrojov, s cieľom povzbudiť ľudí, aby si sadli a vytvorili niečo, čo ich zaujíma. Úlohou je vymyslieť hru a priviesť ju do hrateľného stavu. V rámci súťaže môžete hru prezentovať a stretnúť sa s ďalšími nadšencami. Najlepšie hry budú odmenené.

Súťaž sa koná raz ročne; hry sa odosielajú na jar a prezentujú počas Študentskej vedeckej konferencie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Výsledky 5. ročníka súťaže budú vyhlásené už 26. apríla 2017.

Viac informácií môžete nájsť na stránkach súťaže.

Autor
jan@ahojmorse.sk
e-mail

jan@ahojmorse.sk

Mohlo by Vás zaujímať