Členská zóna |
sk
en

Inovácie

Inovácie v ponímaní klastra majú za cieľ podporiť pozíciu Košice IT Valley ako akcelerátora budovania regionálneho inovačného partnerstva IT firiem, univerzít a samosprávy. To prispeje k rozšíreniu a sprístupneniu ponuky inovačných programov  z európskej, národnej a regionálnej úrovne a posilní inovačný potenciál nielen pre oblasť IT.

Jedná sa o komplexnú zmenu – príspevok k vybudovaniu funkčného regionálneho inovačného ekosystému východného Slovenska prostredníctvom regionálnej inovačnej stratégie inteligentnej „smart“ špecializácie.

Prispejeme tak:

  • k budovaniu komunikačnej a informačnej platformy pre podporu inovácií a vzniku start-upov, umožňujúcej mapovanie a disemináciu inovačných projektových zámerov a ideí, využívanie inovačného potenciálu v oblasti IT v regióne
  • k vytvoreniu nástrojov na podporu inovatívnych nápadov a ich praktického využitia, start-upov, vzniku inovatívnych malých firiem v oblasti IT v regióne východného Slovenska (inkubátory, financovanie – venture capital, vzdelávanie v oblasti inovácií a podnikateľstva, kaučing, mentoringm a pod.)
  • k vytvoreniu modelu akcelerácie podnikania využívajúceho platformu tvorenú ekosystémom Univerzitného vedeckého parku Technicom (Start-up centrum TUKE, Inkubátor, biznis akcelerátor Univerzitného vedeckého parku Technicom) – systém vyhľadávania a podpory startupov a inovatívnych firiem (vytvorené fyzické prostredie pre začínajúce firmy)
  • k vytvoreniu modelu motivačných aktivít zameraných zvýšenie záujmu o štúdium IT (súťaže, prezentačné a popularizačné aktivity)
  • k formovaniu krajskej regionálnej inovačnej stratégie s väzbou na podporu IT priemyslu a klastrov