Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.

ITMA Industry Summit

Príďte ma stretnutie  IT špecialistov a odborníkov v priemyselnej výrobe  a spoločne zadefinujme budúcnosť výroby.

Podujatie je zamerané na prepájanie IT odvetvia s výrobným sektorom, predovšetkým automotive a dodávateľov služieb a komponentov pre automobilový priemysel.

Hlavný organizátor je člen SOPK: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Čo je ITMA?

 • ITMA je platforma pre komunikáciu a spoluprácu pri výzvach spojených s digitalizáciou a transformáciou priemyslu na víziu konceptu Industry 4.0.
 • ITMA poskytuje priestor na prepojenie medzi dodávateľmi moderných IT riešení a výrobnými spoločnosťami, ako aj na vytváranie sietí a stretávanie sa potenciálnymi klientmi a používateľmi.
 • ITMA pozostáva z prednáškovej časti a interaktívneho veľtrhu. Prednášky sú zdieľané online pomocou streamovania. Veľtrh je príležitosťou na priamu prezentáciu produktu alebo služby a diskusiu s potenciálnymi partnermi alebo zákazníkmi.
 • ITMA je určená pre manažérov výroby a IT, manažérov produkcie a transformácie ako aj pre poskytovateľov IT služieb a digitálnych riešení, ale aj pre start-upy, podniky v oblasti inovácií a pre zástupcov výskumných inštitúcií, ktorí chcú priniesť svoje riešenia do tohto trhového segmentu.

Program konferencie bude zahŕňať

 • Digital twin– digitalizácia výrobných procesov, simulácia, inteligentné riadenie produkcie
 • Inteligentná výroba – kombinovanie IT technológie, dát, procesov a ľudských zdrojov vo vede k transformácii vo výrobe
 • Autonómne výrobné prostriedky – manažment reálnych prípadov, význam autonómie, éra výpočtovej techniky
 • AR/VR v kontexte výroby – využitie moderných interaktívnych nástrojov pri výrobe
 • IoT a IT/OT konvergencia – bezpečná integrácia „vecí“ a rozsiahlych komunikačných sietí v rámci produkcie
 • Prediktívna údržba – dátová analytika využívaná na optimalizáciu riadenia procesov
 • Dátová suverenita – podpora zdieľania a profitovania z dát pri zachovaní vysokého stupňa bezpečnosti, monetizácia dát
Dátum
29.09.2022
Trvanie
13:00-17:15
Usporiadatelia
Miesto
Bratislava / LIVE + Online