Projekt LAB IT Creativity

Projekt LAB IT Creativity unikátnym spôsobom prepojil gymnáziá, ktoré sú v pôsobnosti kraja s IT spoločnosťami.

Diplomatická návšteva veľvyslanca Izraela na Slovensku

V júni 2022 H.E. Eitan Levon navštívil klaster Košice IT Valley.

INTRO to Testing

20 záujemcov o prácu testera sa zúčastnilo workshopu od IT Valley v spolupráci s Astound Commerce

Konferencia projektového manažmentu

4.ročník konferencie projektového manažmentu v Košiciach ponúkol účastníkom vzdelávacie a networkingové príležitostí pre začiatočníkov, ako aj profesionálov projektového manažmentu.

IT GIRLS na ultramaratóne Košice- Miškolc

Bežecký tím, zložený zo žien pôsobiacich v IT, pokoril ďalšiu výzvu

Networkingový večer členov a partnerov klastra

Pulzujúca, profesionálna, no napriek tomu priateľsky neformálna atmosféra sprevádzala networkingové podujatie Evening Drinks od Košice IT Valley.

Výsledky, ktoré nás motivujú

Kvalitné školstvo, mladá generácia plná ambícii a výsledky, ktoré sa v IT priestore dosiahli v priebehu posledného desaťročia nám dávajú odvahu k veľkým cieľom. Pozrite sa na IT údolie v číslach.

0
Pracovných miest
v IT segmente
0+
Študentov na VŠ
v IT segmente
0+
IT spoločností
s viac ako 100 IT pracovníkmi
0+
Členov
v IT Valley

IT eventy

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

70% našich študentov má prácu okamžite po ukončení štúdia

Takmer 15% sa rozhodne pre svoje vlastné podnikanie. 60% študentov pracuje už počas štúdia. To všetko aj vďaka IT Valley.

Novinky

Aktuálne udalosti v rámci klastra, ale aj mimo neho.

Spoznajte našich členov

Byť členom IT Valley Košice prináša významnú príležitosť meniť prostredie IT priemyslu v našom regióne koordinovaným spôsobom. Spoznajte tých, ktorí sa rozhodli túto príležitosť využiť.

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/