10 najperspektívnejších IT pozícií

Na vstup do IT sveta nie je nikdy neskoro. Nájde v ňom uplatnenie každý, kto má vzťah k technológiám, chuť učiť sa a kariérne rásť.

Dôležitosť digitálnych zručností na trhu práce

Záverečná správa štúdie ICT for Work: Digital Skills in the Workplace, o vplyve IKT na transformáciu pracovných miest a požadovaných zručností.

Predstavenie členov – Fpt Slovakia

O tom, ako svojou troškou prispievajú k znižovaniu uhlíkovej stopy, či o tom, ako ich spoločnosť vsádza na neustály osobný rozvoj svojich zamestnancov porozprával lokálpatriot so srdcom na správnom mieste Jozef Dodan Vojtko.

Predstavenie členov – Unique People

Marek Bečaver, ICT riaditeľ predstavuje košickú spoločnosť Unique People, ktorá sa zameriava na IT outsourcing v oblasti softvérového vývoja a IT infraštruktúry.

Súťaž študentských prác

UVP Technicom Univerzitný vedecký park Technicom vyhlásil začiatkom mája súťaž študentských záverečných prác.

Programátorky, ktoré zmenili svet

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v IT, ktorý každoročne oslavujeme vždy vo štvrtý štvrtok štvrtého mesiaca, vám predstavíme niekoľko inšpiratívnych žien, ktoré významne prispeli svojimi poznatkami v oblasti programovania a tým pomohli zmeniť svet.

Výsledky, ktoré nás motivujú

Kvalitné školstvo, mladá generácia plná ambícii a výsledky, ktoré sa v IT priestore dosiahli v priebehu posledného desaťročia nám dávajú odvahu k veľkým cieľom. Pozrite sa na IT údolie v číslach.

0
Pracovných miest
v IT segmente
0+
Študentov na VŠ
v IT segmente
0+
IT spoločností
s viac ako 100 IT pracovníkmi
0+
Členov
v IT Valley

IT eventy

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

70% našich študentov má prácu okamžite po ukončení štúdia

Takmer 15% sa rozhodne pre svoje vlastné podnikanie. 60% študentov pracuje už počas štúdia. To všetko aj vďaka IT Valley.

Novinky

Aktuálne udalosti v rámci klastra, ale aj mimo neho.

Spoznajte našich členov

Byť členom IT Valley Košice prináša významnú príležitosť meniť prostredie IT priemyslu v našom regióne koordinovaným spôsobom. Spoznajte tých, ktorí sa rozhodli túto príležitosť využiť.

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

https://www.globallogic.com/sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Košice:DNES Media

https://kosicednes.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Deutsche Telekom IT Solutions, s.r.o.

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

bart.sk, s.r.o.

http://www.bart.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

ABB Solutions Slovakia, s.r.o.

https://www.abboptical.com/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Biomedical Engineering, s.r.o.

https://www.biomedicalengineering.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/