Projekt LAB IT Creativity

Projekt LAB IT Creativity unikátnym spôsobom prepojil gymnáziá, ktoré sú v pôsobnosti kraja s IT spoločnosťami.

Diplomatická návšteva veľvyslanca Izraela na Slovensku

V júni 2022 H.E. Eitan Levon navštívil klaster Košice IT Valley.

Konferencia projektového manažmentu

4.ročník konferencie projektového manažmentu v Košiciach ponúkol účastníkom vzdelávacie a networkingové príležitostí pre začiatočníkov, ako aj profesionálov projektového manažmentu.

IT GIRLS na ultramaratóne Košice- Miškolc

Bežecký tím, zložený zo žien pôsobiacich v IT, pokoril ďalšiu výzvu

Networkingový večer členov a partnerov klastra

Pulzujúca, profesionálna, no napriek tomu priateľsky neformálna atmosféra sprevádzala networkingové podujatie Evening Drinks od Košice IT Valley.

Návšteva generálneho riaditeľa WIPO

Daren Tang, generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva ocenil prístup a entuziasmus Košice It Valley.

Výsledky, ktoré nás motivujú

Kvalitné školstvo, mladá generácia plná ambícii a výsledky, ktoré sa v IT priestore dosiahli v priebehu posledného desaťročia nám dávajú odvahu k veľkým cieľom. Pozrite sa na IT údolie v číslach.

0
Pracovných miest
v IT segmente
0+
Študentov na VŠ
v IT segmente
0+
IT spoločností
s viac ako 100 IT pracovníkmi
0+
Členov
v IT Valley

IT eventy

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

70% našich študentov má prácu okamžite po ukončení štúdia

Takmer 15% sa rozhodne pre svoje vlastné podnikanie. 60% študentov pracuje už počas štúdia. To všetko aj vďaka IT Valley.

Novinky

Aktuálne udalosti v rámci klastra, ale aj mimo neho.

Spoznajte našich členov

Byť členom IT Valley Košice prináša významnú príležitosť meniť prostredie IT priemyslu v našom regióne koordinovaným spôsobom. Spoznajte tých, ktorí sa rozhodli túto príležitosť využiť.

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/