Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.

Živé IT projekty 2023

🤝 JEDINEČNÝ VZDELÁVACÍ PROJEKT🧑‍💻

Živé IT projekty pochádzajú z dielne Katedry počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach a združenia Košice IT Valley. Do projektu sú už ôsmy rok zapojené tri univerzitné inštitúcie: Katedra počítačov a informatiky KPI FEI TUKE, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE a Ústav informatiky PF UPJŠ v Košiciach.

🧑‍🎓 Študenti spolupracujú v tímoch na reálnych IT projektoch po dobu 4 mesiacov (október-január) pod vedením expertov. Výstupom projektov je zvyčajne softvérový prototyp, ktorý môže mať presah do každodenných odvetví.

Pred pár dňami sa uskutočnilo verejné finále, kde študenti prezentovali vytvorené riešenia pred publikom a porotou. V porote sedela aj riaditeľka nášho združenia, Miriama Hučková, ktorá bola z odhodlania a nápaditosti študentov nadšená 😊.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme, že je tento projekt úspešný a stále živý! ✅

Viac informácií nájdete na https://kpi.fei.tuke.sk/sk/zive-it-projekty-2023-vyhercovia.

Autor
livia.galova@itvalley.sk
e-mail

livia.galova@itvalley.sk

Mohlo by Vás zaujímať