1.3.2014
Rektor Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje súťaž inovatívnych študentských a zamestnaneckých nápadov a projektov, ktoré majú potenciál pre vytvorenie budúceho startupu, alebo ktoré vznikli už v rámci existujúcich startupov.
10.1.2014
Združenie Košice IT Valley spolu so svojimi zakladajúcimi členmi a ďalšími IT spoločnosťami a za významnej podpory spoločnosti SAP sa rozhodli nadviazať na veľmi úspešné projekty vzdelávania v oblasti ICT a vytvárania nových pracovných miest v ICT sektore z minulých rokov.
19.12.2013
Košice IT Valley je združenie subjektov pôsobiach v oblasti informačných technológii, školstva a verejnej správy. Svoje aktivity zameriava na rozvoj, podporu výučby a inovácií v sektore IT na východnom Slovensku, čo súčasne prináša regiónu podporu zamestnanosti a orientáciu na technológie s vyššou pridanou hodnotou.

Aktuality a tlačové správy

Novinka

2. ročník T - Systems konferencie o technológiach a inováciach, ATTIC je opäť tu .

Novinka

Ocenenie Via Bona Slovakia je cena, ktorú Nadácia Pontis každoročne odovzdáva firmám na Slovensku za inšpiratívne príklady v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Ocenené sú firmy, ktoré popri biznise dbajú na svojich zamestnancov, zákazníkov, okolie či životné prostredie.

Novinka

1.3.2014 -.Poprad s kulisou zasnežených Tatier. GDG Poprad-Tatry organizovalo v sobotu neoficálne predstavenie Google Glass pod Tatrami. 47 učastníkov kapacitne prevýšilo plán o viac ako dosť.

Novinka

Rektor Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje súťaž inovatívnych študentských a zamestnaneckých nápadov a projektov, ktoré majú potenciál pre vytvorenie budúceho startupu, alebo ktoré vznikli už v rámci existujúcich startupov. 

Celok je viac ako len suma svojich častí.

Aristoteles

Zmena prináša príležitosti, môže byť však mätúca.

Michael Porter

Inovácia je centrálnou otázkou pre ekonomickú prospertitu.

Michael Porter

Stroje neizolujú človeka od problémov prírody, ale vťahujú ho do ich vnútra.

Antoine de Saint-Exupery

Dá sa to robiť lepšie – stačí nájsť cestu ako.

Thomas A. Edison