18.6.2014
Košice sa stanú dejiskom opäť niečoho jedinečného, čo vo svete nemá obdoby. V dňoch 3. a 4. októbra sa uskutoční prvý ročník súťaže Na komín 2014. V Cassovar komplexe budú na komín vysoký 55 metrov liezť roboty, vytvorené amatérmi !
6.6.2014
Letné detské IT tábory sú tu! Skvelá možnosť ako stráviť týžďeň počas leta spoznávaním základov robotiky, programovania, ale aj počítačovej grafiky.
19.12.2013
Košice IT Valley je združenie subjektov pôsobiach v oblasti informačných technológii, školstva a verejnej správy. Svoje aktivity zameriava na rozvoj, podporu výučby a inovácií v sektore IT na východnom Slovensku, čo súčasne prináša regiónu podporu zamestnanosti a orientáciu na technológie s vyššou pridanou hodnotou.

Aktuality a tlačové správy

Novinka

Pri Košiciach, v Danišovciach v Učebno-výcvikovom zariadení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach tréning 24 študentov krajín V4 pred Medzinárodnou olympiádou v informatike - International Olympiad in Informatics (IOI), ktorá sa bude konať v druhej polovici júla v Thajsku.

Novinka

V jeden krásny pondelok privítali vedci z výskumného centra SALAM(Svetová Agentúra Lego Autonómnych Modelov) 32 nadšených výskumníkov. Po zoznámení sa išlo zhánať všetko potrebné, čo je na takú vesmírnu loď treba. Výskumníci sa rozdelili do skupín a začali navrhovať svoje vesmírne lode.

Novinka

V dňoch 7.-11.7.2014 sa uskutočnil na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v spolupráci s Občianskym združením Prírodovedec a Košice IT Valley prostredníctvom IT Valley Akadémie denný IT tábora so zameraním na programovanie na tému Robotické stavebnice a programovanie animácii v jazyku SCRATCH.

Novinka

Počas prvého prázdninového týždňa bolo na súkromnom gymnáziu Dneperská v Košiciach rušno. Konal sa tam jeden z turnusov letného detského IT tábora. Deti zo základných škôl sa určite nenudili. Program mali riadne nabitý.

Celok je viac ako len suma svojich častí.

Aristoteles

Zmena prináša príležitosti, môže byť však mätúca.

Michael Porter

Inovácia je centrálnou otázkou pre ekonomickú prospertitu.

Michael Porter

Stroje neizolujú človeka od problémov prírody, ale vťahujú ho do ich vnútra.

Antoine de Saint-Exupery

Dá sa to robiť lepšie – stačí nájsť cestu ako.

Thomas A. Edison