2.2.2016
Súťaž FLL je celosvetovou robotickou súťažou, kde si mladí ľudia vo veku od 10 do 16 prechádzajúc rôznymi úlohami, trénujú technické zručnosti v konštrukcii a programovaní robotov, rozvíjajú prezentačné zručnosti, učia sa komunikácii a tímovej spolupráci. Viac informácií na stránke podujatia.
20.1.2016
Výučba na vysokej škole dostáva nový rozmer. 14 zadávateľov z praxe, 116 študentov v 29 tímoch, 29 reálnych IT riešení pre prax a SCRUM metóda vo vzdelávacom procese. Jedinečným prepojením praxe a vzdelávania v klastri Košice IT Valley vznikol projekt, ktorý nemá na Slovensku obdoby.
9.12.2015
Košice IT Valley preukázal, že patrí medzi svetovú elitu. V roku 2015 bol ako prvý v strednej Európe certifikovaný na "Cluster Management Excellence Label GOLD" a je vôbec jedným z troch certifikovaných klastrov za oblasť informačno-komunikačných technológií (IKT).
19.12.2013
Košice IT Valley je združenie subjektov pôsobiach v oblasti informačných technológii, školstva a verejnej správy. Svoje aktivity zameriava na rozvoj, podporu výučby a inovácií v sektore IT na východnom Slovensku, čo súčasne prináša regiónu podporu zamestnanosti a orientáciu na technológie s vyššou pridanou hodnotou.

Aktuality a tlačové správy

Novinka

Dnešné Živé IT Projekty uz samozrejme poznajú aj svojich výhercov. Gratulujeme :)

Novinka

Príď sa zoznámiť s najinovatívnejšou platformou na svete. Ukážeme Ti, ako sa dá rýchlo zvladnuť implementácia požiadaviek zákazníka v Salesforce.com platforme v priebehu niekoľkých minút dňa 21.01.2016 od 17:00 do 20:00, Tabačka Fabricafe, Košice.

Novinka

"Nový vzdelávací systém obsahuje prvky, ktoré sa často spomínajú v debatách o vzdelávaní v 21. storočí: učiteľ už nie je len postavička stojaca pred tabuľou a prednášajúca učivo apatickým deťom hrajúcim sa na mobiloch. Trieda je rozdelená do skupín a žiaci sa učia spoločne.

Novinka

Košice 9. decembra 2015 – Košice IT Valley preukázal, že patrí medzi svetovú elitu.

Celok je viac ako len suma svojich častí.

Aristoteles

Zmena prináša príležitosti, môže byť však mätúca.

Michael Porter

Inovácia je centrálnou otázkou pre ekonomickú prospertitu.

Michael Porter

Stroje neizolujú človeka od problémov prírody, ale vťahujú ho do ich vnútra.

Antoine de Saint-Exupery

Dá sa to robiť lepšie – stačí nájsť cestu ako.

Thomas A. Edison