19.12.2013
Košice IT Valley je združenie subjektov pôsobiach v oblasti informačných technológii, školstva a verejnej správy. Svoje aktivity zameriava na rozvoj, podporu výučby a inovácií v sektore IT na východnom Slovensku, čo súčasne prináša regiónu podporu zamestnanosti a orientáciu na technológie s vyššou pridanou hodnotou.

Aktuality a tlačové správy

Novinka

Košice, 14.08.2015 - Antik Telecom podpísal finálnu zmluvu o šírení digitálneho TV vysielania prostredníctvom družice Eutelsat 16 pre územie Českej aj Slovenskej republiky. Kapacita postačí pre šírenie takmer 100 TV programov vrátane HD.

Novinka

Košice, 26.6. 2015 - Antik Telecom vstúpil do nového segmentu manažmentu a zobrazovania audiovizuálneho obsahu na veľkoplošných reklamných nosičoch, tzv.

Novinka

Košice, 11.júna 2015 - ako súčasť budovania univerzitného vedeckého parku Technicom pri Technickej univerzite v Košiciach sa v Košiciach prezetovali 2 z 5 kľúčových odvetví pre ďalší rozvoj východného Slovenska.

Celok je viac ako len suma svojich častí.

Aristoteles

Zmena prináša príležitosti, môže byť však mätúca.

Michael Porter

Inovácia je centrálnou otázkou pre ekonomickú prospertitu.

Michael Porter

Stroje neizolujú človeka od problémov prírody, ale vťahujú ho do ich vnútra.

Antoine de Saint-Exupery

Dá sa to robiť lepšie – stačí nájsť cestu ako.

Thomas A. Edison