19.11.2014
Aktuálne trendy v oblasti interakcie s koncovými zákazníkmi nad IKT infraštruktúrou? Zaujímajú vás oblasti ako e-health, e-home, e-aging, e-education a dalšie?
19.12.2013
Košice IT Valley je združenie subjektov pôsobiach v oblasti informačných technológii, školstva a verejnej správy. Svoje aktivity zameriava na rozvoj, podporu výučby a inovácií v sektore IT na východnom Slovensku, čo súčasne prináša regiónu podporu zamestnanosti a orientáciu na technológie s vyššou pridanou hodnotou.

Aktuality a tlačové správy

Novinka

Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo viacerých krajinách Európskej únie, Slovensko nevynímajúc, dosahuje obrovské rozmery.

Novinka

Dlhodobo sa snažíme budovať sieť partnerstiev zo subjektami z nášho vzdialeného i biízkeho okoilia, cez ktoré sa vieme ešte viac priblížiť k plneniu našej vízie a misie. Tentokrát sa naša sieť partnerstiev rozšírila o mesto Trebišov.

Novinka

6.11. sa v Košiciach už po 6.krát konala prestížna investičná konferencia Americkej obchodnej komory a magazínu Forbes. Témou tohto ročníka bol Export. O exporte sa z rôznych pohľadov diskutovalo vo všetkých paneloch:

Novinka

V rámci pracovného výjazdu do Košíc sa prezident SR stretol s predstaviteľmi Združenia IT Valley. Hlavu štátu privítal výkonný riaditeľ združenia Ján Bodnár.

Celok je viac ako len suma svojich častí.

Aristoteles

Zmena prináša príležitosti, môže byť však mätúca.

Michael Porter

Inovácia je centrálnou otázkou pre ekonomickú prospertitu.

Michael Porter

Stroje neizolujú človeka od problémov prírody, ale vťahujú ho do ich vnútra.

Antoine de Saint-Exupery

Dá sa to robiť lepšie – stačí nájsť cestu ako.

Thomas A. Edison