26.5.2015
T-Systems Slovakia v úzkej spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach prináša jedinečnú možnosť vzdelávania pre mládež - trojročné vyššie odborné štúdium v odbore Počítačové systémy (2695Q).
18.5.2015
Rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., vyhlasuje 3. kolo sútaže inovatívnych nápadov, projektov a riešení z rôznych vedných oblastí, ktoré majú potenciál pre vytvorenie budú- ceho startupu, alebo ktoré vznikli už v rámci existujúcich startupov. Prezentácia prihlásených projektových zámerov sa uskutoční pred odbornou komisiou začiatkom júla 2015.
19.12.2013
Košice IT Valley je združenie subjektov pôsobiach v oblasti informačných technológii, školstva a verejnej správy. Svoje aktivity zameriava na rozvoj, podporu výučby a inovácií v sektore IT na východnom Slovensku, čo súčasne prináša regiónu podporu zamestnanosti a orientáciu na technológie s vyššou pridanou hodnotou.

Aktuality a tlačové správy

Novinka

Intelektuálny kapitál a projekt LEGEND

Novinka

T-Systems Slovakia v úzkej spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach prináša jedinečnú možnosť vzdelávania pre mládež -   trojročné vyššie odborné štúdium v odbore  Počítačové systémy (2695Q).

Novinka

Rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., vyhlasuje 3.

Novinka

Dňa 21.04.2015 sa na pôde SPŠ Elektrotechnickej v Košiciach konalo Valné zhromaždenie združenia Košice IT Valley. Okrem prezentácie stavu združenia, jeho aktivít a hospodárenia sa na stretnutí v rámci personálnych otázok zvolila nová správna a dozorná rada združenia.

Celok je viac ako len suma svojich častí.

Aristoteles

Zmena prináša príležitosti, môže byť však mätúca.

Michael Porter

Inovácia je centrálnou otázkou pre ekonomickú prospertitu.

Michael Porter

Stroje neizolujú človeka od problémov prírody, ale vťahujú ho do ich vnútra.

Antoine de Saint-Exupery

Dá sa to robiť lepšie – stačí nájsť cestu ako.

Thomas A. Edison