19.12.2013
Košice IT Valley je združenie subjektov pôsobiach v oblasti informačných technológii, školstva a verejnej správy. Svoje aktivity zameriava na rozvoj, podporu výučby a inovácií v sektore IT na východnom Slovensku, čo súčasne prináša regiónu podporu zamestnanosti a orientáciu na technológie s vyššou pridanou hodnotou.

Aktuality a tlačové správy

Novinka

Košice, 26.6. 2015 - Antik Telecom vstúpil do nového segmentu manažmentu a zobrazovania audiovizuálneho obsahu na veľkoplošných reklamných nosičoch, tzv.

Novinka

Košice, 11.júna 2015 - ako súčasť budovania univerzitného vedeckého parku Technicom pri Technickej univerzite v Košiciach sa v Košiciach prezetovali 2 z 5 kľúčových odvetví pre ďalší rozvoj východného Slovenska.

Novinka

Rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., vyhlasuje 3.

Novinka

8.3.2015 - Po úspešnom semifinálovom kole v Debrecíne košický tím Nadácie Talentum Cassoviensis Alapítvány získal 4.

Celok je viac ako len suma svojich častí.

Aristoteles

Zmena prináša príležitosti, môže byť však mätúca.

Michael Porter

Inovácia je centrálnou otázkou pre ekonomickú prospertitu.

Michael Porter

Stroje neizolujú človeka od problémov prírody, ale vťahujú ho do ich vnútra.

Antoine de Saint-Exupery

Dá sa to robiť lepšie – stačí nájsť cestu ako.

Thomas A. Edison