10.6.2015
Košice IT Valley ako jeden z partnerov medzinárodného projektu LEGEND Vás srdečne pozýva na Záverečnú konferenciu projektu, ktorá sa uskutoční 13.10.2015. Konferencia bude slávnostným vyvrcholením dvojročného projektu a úsilia všetkých partnerov pod záštitou Európskej únie. Bližšie informácie a oficiálna pozvánka Vám bude zaslaná v čase. Tešíme sa na Vás.
18.5.2015
Rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., vyhlasuje 3. kolo sútaže inovatívnych nápadov, projektov a riešení z rôznych vedných oblastí, ktoré majú potenciál pre vytvorenie budú- ceho startupu, alebo ktoré vznikli už v rámci existujúcich startupov. Prezentácia prihlásených projektových zámerov sa uskutoční pred odbornou komisiou začiatkom júla 2015.
19.12.2013
Košice IT Valley je združenie subjektov pôsobiach v oblasti informačných technológii, školstva a verejnej správy. Svoje aktivity zameriava na rozvoj, podporu výučby a inovácií v sektore IT na východnom Slovensku, čo súčasne prináša regiónu podporu zamestnanosti a orientáciu na technológie s vyššou pridanou hodnotou.

Aktuality a tlačové správy

Novinka

Erasmus krajín, ktorí prevádzkujú male podniky. Výmena skúseností sa uskutočňuje počas pobytu u skúseného podnikateľa, ktorý pomáha novému podnikateľovi nadobudnúť schopnosti, potrebné na prevádzkovanie malej firmy.Hostiteľ profituje z novej perspektívy svojho podnikania a dostáva príležitosti pr

Novinka

Košice, 26.6. 2015 - Antik Telecom vstúpil do nového segmentu manažmentu a zobrazovania audiovizuálneho obsahu na veľkoplošných reklamných nosičoch, tzv.

Novinka

Košice, 11.júna 2015 - ako súčasť budovania univerzitného vedeckého parku Technicom pri Technickej univerzite v Košiciach sa v Košiciach prezetovali 2 z 5 kľúčových odvetví pre ďalší rozvoj východného Slovenska.

Novinka

Košice IT Valley ako jeden z partnerov medzinárodného projektu LEGEND Vás srdečne pozýva na Záverečnú konferenciu projektu, ktorá sa uskutoční 13.10.2015. Konferencia bude slávnostným vyvrcholením dvojročného projektu a úsilia všetkých partnerov pod záštitou Európskej únie.

Celok je viac ako len suma svojich častí.

Aristoteles

Zmena prináša príležitosti, môže byť však mätúca.

Michael Porter

Inovácia je centrálnou otázkou pre ekonomickú prospertitu.

Michael Porter

Stroje neizolujú človeka od problémov prírody, ale vťahujú ho do ich vnútra.

Antoine de Saint-Exupery

Dá sa to robiť lepšie – stačí nájsť cestu ako.

Thomas A. Edison