19.12.2013
Košice IT Valley je združenie subjektov pôsobiach v oblasti informačných technológii, školstva a verejnej správy. Svoje aktivity zameriava na rozvoj, podporu výučby a inovácií v sektore IT na východnom Slovensku, čo súčasne prináša regiónu podporu zamestnanosti a orientáciu na technológie s vyššou pridanou hodnotou.

Aktuality a tlačové správy

Novinka

V Dome techniky v Košiciach bola 29.10.2014 vedecká atmosféra. Konalo sa tam regionálne kolo festivalu vedy a techniky. Do Domu techniky na Južnej triede v Košiciach zavítalo vyše 120 účastníkov z Košického a Prešovského kraja.

Novinka

V priestoroch Teledomu v Košiciach sa 28.10.2014 konal zaujímavý seminár na tému "Možnosti financovania inovácií na Slovensku".

Novinka

Spoločnosť ANTIK Telecom rozširuje svoje vývojové centrum o aplikácie pre smart zariadenia. V nových priestoroch spoločnosti nájdu uplatnenie vývojári so skúsenosťami s rozličnými operačnými systémami. Investícia je súčasťou novej iniciatívy Antiku v oblasti služieb s pridanou hodnotou.

Novinka

Košice IT Valley v spolupráci s Deloitte a Deloitte Legal 9.10.2014 pripravil pre svojich členov a dalších pozvaných hostí biznis seminár na tému "duševné vlastníctvo v IT". V priestoroch kaviarne Papa v Kulturparku sme začali zľahka.

Celok je viac ako len suma svojich častí.

Aristoteles

Zmena prináša príležitosti, môže byť však mätúca.

Michael Porter

Inovácia je centrálnou otázkou pre ekonomickú prospertitu.

Michael Porter

Stroje neizolujú človeka od problémov prírody, ale vťahujú ho do ich vnútra.

Antoine de Saint-Exupery

Dá sa to robiť lepšie – stačí nájsť cestu ako.

Thomas A. Edison