Členská zóna |
sk
en

Regionálna inovačná stratégia

Nové chápanie inovácií v posledných rokoch v EÚ poukázalo na význam systémového prístupu a viedlo k integrovanejšiemu prístupu pri zavádzaní politických opatrení v oblasti inovácií zastrešených Lisabonskou stratégiou, ktorá navrhla rad zmien pre zlepšenie podnikateľského prostredia a nastavenia rozvoja budovania inovačnej kapacity v regiónoch EÚ.

V tomto duchu bola vypracovaná Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja (RIS KSK), ktorá sa sústreďuje na identifikáciu bariér a príležitostí rozvoja inovačnej kapacity a inovačnej kultúry regiónu v podnikateľskom, akademickom a verejno-právnom prostredí. RIS navrhuje pre programovacie obdobie 2013-2020 priority a opatrenia pre KSK s cieľom posunúť znalostnú ekonomiku vo vybraných tematických okruhoch, vrátane inovačnej a technologickej infraštruktúry výrazne dopredu.

Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja