Členská zóna |
sk
en

O východnom Slovensku

Košický kraj sa rozprestiera na juhovýchode Slovenska. Je druhý najväčší v počte obyvateľov a štvrtý najväčší rozlohou. Na juhu hraničí s Maďarskom, na východe s Ukrajinou, na severe s Prešovským krajom a na západe s Banskobystrickým krajom. Je to kraj štyroch historických regiónov – Spiša, Gemera, Abova a Zemplína.  

Košický región sa pýši nasledovnými charakteristikami:

 • 3 univerzity
 • 2 univerzity s IT zameraním
 • Stredné školy s IT zameraním
 • Združenie Košice IT Valley
 • Slovenská akadémia vied
 • Medzinárodné letisko
 • Centrum odborného vzdelávania pre automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie
 • Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
 • Sieťové akadémie CISCO
 • Špičkové laboratória (IT)
 • Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Centrum excelentnosti na Technickej univerzite v Košiciach – Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy
 • Druhý najväčší počet pracujúcich v oblasti informácií a komunikácií v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska

Oficiálne stránky mesta Košice

Košický samosprávny kraj

Visit Košice

Travel Spectator