SAP Akadémia

Klaster Košice IT Valley spolu so svojimi zakladajúcimi členmi a ďalšími IT spoločnosťami a za významnej podpory spoločnosti SAP sa rozhodli nadviazať na veľmi úspešné projekty vzdelávania v oblasti IT a vytvárania nových pracovných miest v IT sektore z minulých rokov. Podpísaním štvrtkového memoranda o porozumení a spolupráci v kongresovom centre najväčšej IT firmy regiónu T-Systems Slovakia, ktorého signatári sú Košice IT Valley a SAP Slovensko oficiálne spustí dlhodobý vzdelávací projekt SAP AKADÉMIA.

Všetko o SAP Akadémii sa dozviete na jej web stránke, resp. e-mailom sapakademia@upjs.sk