Členská zóna |
sk
en

O Košice IT Valley

Klaster Košice IT Valley  zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v košickom regióne. Združenie bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster certifikovaný na „Cluster Management Excellence Label GOLD“ ako prvý v strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií.

V súčasnosti má 53 členov.

Hlavné aktivity klastra:

  • Motivácia detí a mládeže študovať a neskôr aj pracovať v informačných technológiách a robotike.
  • Zlepšovanie kvality IT vzdelávacích programov, ktoré ponúkajú vysoké školy, stredné a základné školy, a IT spoločnosti.
  • Podpora všetkých foriem spolupráce a inovácií.
  • Príprava a implementácia spoločných vedecko-výskumných projektov a poskytovanie poradenstva v tejto oblasti.
  • Podpora internej spolupráce členov a podpora spolupráce klastra s inými organizáciami na národnej a medzinárodnej úrovni.
  • Vypracovanie analýz, štúdií a prognóz ďalšieho vývoja regiónu a spoločnosti.