Typ členstva
Základný člen
Adresa
Grešákova 1 , 040 01 Košice

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

Študentom vytvárame stimulujúce prostredie a podmienky.

Zahraniční lektori a program vzdelávania dávajú študentom možnosť získať vedomosti potrebné pre rozvoj ich talentu a schopností. Študentov vedieme k samostatnému a slobodnému mysleniu s cieľom vychovať plnohodnotného človeka pripraveného do reálneho života. Aktívne sa zúčastňujeme národných a aj medzinárodných projektov, súťaží a organizujeme vlastné podujatia. Študenti sú od začiatku vedení k systému vysokoškolského štúdia, snažíme sa rozvíjať ich hlad po poznaní a potrebu celoživotne sa vzdelávať. Okrem anglického jazyka učíme aj nemecký, ruský, španielsky a francúzsky jazyk.

Škola má príjemnú rodinnú atmosféru s nízkym počtom žiakov.

Kladieme dôraz na medziľudské vzťahy medzi učiteľmi a študentmi, ale tiež medzi školou a rodinou, implementujeme koncept otvorených dverí pre rodičov a aj ostatných záujemcov o štúdium na Súkromnom gymnáziu FUTURUM v Košiciach.

Objavujte našich členov

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/