Typ členstva
Základný člen
Adresa
Hviezdoslavova 6, 04001 Košice

Košice:DNES Media

KOŠICE:DNES je najväčším lokálnym mediálnym domom na Slovensku. Jeho súčasťou je NOVÝ TÝŽDENNÍK KOŠICE:DNES, lokálna televízia KOŠICE:DNES, multimediálny portál www.KOSICEDNES.sk a sociálne siete KOŠICE:DNES, v spolupráci s regionálnym KISS Rádiom. Tieto médiá, oslovujúce stálu komunitu 300 000 recipientov v Košiciach a okolí, ponúkajú koordinovane lokálne informácie, inzertné a iné služby v nadštandardnej kvalite, podľa preferencií čitateľov/divákov a inzerentov.

Poslaním mediálneho domu KOŠICE:DNES je poskytovať Košičanom komplexné aktuálne a kvalitné informácie atraktívnou a modernou formou. Voči klientom a partnerom, je naším poslaním ponúkať nadštandardné, komplexné, profesionálne a individuálne riešenia ich komunikačných potrieb. Našimi hodnotami sú lokálpatriotizmus, neustály progres, hájenie záujmov našich čitateľov/divákov a profesionalita voči klientom.

Objavujte našich členov

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Deutsche Telekom IT Solutions, s.r.o.

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Košice:DNES Media

https://kosicednes.sk/

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Biomedical Engineering, s.r.o.

https://www.biomedicalengineering.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

ABB Solutions Slovakia, s.r.o.

https://www.abboptical.com/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/