Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

Gymnázium, Školská 7 je štvorročné gymnázium v Spišskej Novej Vsi. Gymnázium bolo založené roku 1866 a odvtedy si buduje tradičnú známku kvality v regióne.

Gymnázium je zamerané na všeobecné vzdelávanie, no ponúka i formu štúdia zameraného na informatiku, cudzie jazyky alebo telesnú výchovu.

Tieto alternatívne formy štúdia pozostávajú z rozšíreného počtu hodín cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský jazyk ), informatiky, alebo telesnej výchovy. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Momentálne školu navštevuje 614 žiakov, ktorí sa neustále zapájajú do rôznych medzinárodných i vnútroštátnych projektov a súťaží.Okrem týchto príležitostí Gymnázium svojim študentom každoročne ponúka i možnosť:lyžiarskeho výcviku (pre študentov 1. ročníka)plaveckého výcviku (pre študentov 2. ročníka)braneckého výcviku (pre študentov 3. ročníka)

Objavujte našich členov

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/