Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

Gymnázium, Školská 7 je štvorročné gymnázium v Spišskej Novej Vsi. Gymnázium bolo založené roku 1866 a odvtedy si buduje tradičnú známku kvality v regióne.

Gymnázium je zamerané na všeobecné vzdelávanie, no ponúka i formu štúdia zameraného na informatiku, cudzie jazyky alebo telesnú výchovu.

Tieto alternatívne formy štúdia pozostávajú z rozšíreného počtu hodín cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský jazyk ), informatiky, alebo telesnej výchovy. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Momentálne školu navštevuje 614 žiakov, ktorí sa neustále zapájajú do rôznych medzinárodných i vnútroštátnych projektov a súťaží.Okrem týchto príležitostí Gymnázium svojim študentom každoročne ponúka i možnosť:lyžiarskeho výcviku (pre študentov 1. ročníka)plaveckého výcviku (pre študentov 2. ročníka)braneckého výcviku (pre študentov 3. ročníka)

Objavujte našich členov

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/