Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

Gymnázium, Školská 7 je štvorročné gymnázium v Spišskej Novej Vsi. Gymnázium bolo založené roku 1866 a odvtedy si buduje tradičnú známku kvality v regióne.

Gymnázium je zamerané na všeobecné vzdelávanie, no ponúka i formu štúdia zameraného na informatiku, cudzie jazyky alebo telesnú výchovu.

Tieto alternatívne formy štúdia pozostávajú z rozšíreného počtu hodín cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský jazyk ), informatiky, alebo telesnej výchovy. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Momentálne školu navštevuje 614 žiakov, ktorí sa neustále zapájajú do rôznych medzinárodných i vnútroštátnych projektov a súťaží.Okrem týchto príležitostí Gymnázium svojim študentom každoročne ponúka i možnosť:lyžiarskeho výcviku (pre študentov 1. ročníka)plaveckého výcviku (pre študentov 2. ročníka)braneckého výcviku (pre študentov 3. ročníka)

Objavujte našich členov

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

TPA Slovakia

https://www.tpa-group.sk/sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

Resonate Services, s.r.o

https://www.resonate-ucc.com/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Gymnázium Opatovská cesta 7

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Syntax Slovakia

https://www.zazisyntax.sk

Dell s.r.o.

https://www.dell.com/sk-sk/lp

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Balteus

https://balteus.sk/

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

IBM Slovensko, spol. s.r.o.

www.ibm.com

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

ABB Solutions Slovakia

https://abbsolutionsslovakia.com/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

ESET

www.eset.sk

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Letisko Košice – Airport Košice, a.s.

www.airportkosice.sk

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Kiwi.com

http://www.kiwi.com

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk