Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.
Typ členstva
Základný člen
Adresa
Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

Gymnázium, Školská 7 je štvorročné gymnázium v Spišskej Novej Vsi. Gymnázium bolo založené roku 1866 a odvtedy si buduje tradičnú známku kvality v regióne.

Gymnázium je zamerané na všeobecné vzdelávanie, no ponúka i formu štúdia zameraného na informatiku, cudzie jazyky alebo telesnú výchovu.

Tieto alternatívne formy štúdia pozostávajú z rozšíreného počtu hodín cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský jazyk ), informatiky, alebo telesnej výchovy. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Momentálne školu navštevuje 614 žiakov, ktorí sa neustále zapájajú do rôznych medzinárodných i vnútroštátnych projektov a súťaží.Okrem týchto príležitostí Gymnázium svojim študentom každoročne ponúka i možnosť:lyžiarskeho výcviku (pre študentov 1. ročníka)plaveckého výcviku (pre študentov 2. ročníka)braneckého výcviku (pre študentov 3. ročníka)

Objavujte našich členov

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

Syntax Slovakia

https://www.zazisyntax.sk

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Kiwi.com

http://www.kiwi.com

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Balteus

https://balteus.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Cassovia Code

www.cassoviacode.sk

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

ESET

www.eset.sk

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Resonate Services, s.r.o

https://www.resonate-ucc.com/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

Ženský algoritmus

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Gymnázium PJ.Safárika Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Gymnázium Opatovská cesta 7

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

TPA Slovakia

https://www.tpa-group.sk/sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

ABB Solutions Slovakia

https://abbsolutionsslovakia.com/

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

IBM Slovensko, spol. s.r.o.

www.ibm.com

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Letisko Košice – Airport Košice, a.s.

www.airportkosice.sk

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Dell s.r.o.

https://www.dell.com/sk-sk/lp

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/