Typ členstva
Základný člen
Adresa
Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

Gymnázium, Školská 7 je štvorročné gymnázium v Spišskej Novej Vsi. Gymnázium bolo založené roku 1866 a odvtedy si buduje tradičnú známku kvality v regióne.

Gymnázium je zamerané na všeobecné vzdelávanie, no ponúka i formu štúdia zameraného na informatiku, cudzie jazyky alebo telesnú výchovu.

Tieto alternatívne formy štúdia pozostávajú z rozšíreného počtu hodín cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský jazyk ), informatiky, alebo telesnej výchovy. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Momentálne školu navštevuje 614 žiakov, ktorí sa neustále zapájajú do rôznych medzinárodných i vnútroštátnych projektov a súťaží.Okrem týchto príležitostí Gymnázium svojim študentom každoročne ponúka i možnosť:lyžiarskeho výcviku (pre študentov 1. ročníka)plaveckého výcviku (pre študentov 2. ročníka)braneckého výcviku (pre študentov 3. ročníka)

Objavujte našich členov

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi

https://www.gymsnv.sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

SOŠ Technická v Rožňave

https://sostrv.edupage.org/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

www.gphmi.sk

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home