Typ členstva
Základný člen
Adresa
Popradská 56/D, 040 11, Košice

Biomedical Engineering, s.r.o.

Biomedical Engineering sa zaoberá výrobou implantátov zo zliatiny titánu použitím 3D tlače. Implantáty ako také vyrábajú na mieru presne vďaka dátam, ktoré im poskytnú lekári, hlavne z dát získaných z CT snímkov alebo pomocou magnetickej rezonancie.

Jeden zo spoluzakladateľov firmy je aj vedúci Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.

Proces, ktorý používajú na výrobu implantátov s poréznou štruktúrou sa volá aditívna výroba. Výhoda týchto implantátov je, že majú podobnú štruktúru ako ľudské kosti,  čo zlepšuje proces zrastania tkaniva s kosťou, teda v tomto prípade implantátu. Vďaka jedinečnej poréznej štruktúre je aj hmotnosť implantátu podstatne nižšia. Toto všetko zlepšuje šance pacienta uzdraviť sa.

Objavujte našich členov

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

https://www.vsbm.sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

ELCOM, s.r.o.

https://www.elcom.eu/

Gymnázium Alejová

https://www.galeje.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

https://astoundcommerce.com//

VSL Software a.s.

http://www.vsl.sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

http://www.cisco.com/c/sk_sk/index.html

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Stredná priemyselná škola v Snine

https://sps-snina.edupage.org/

Košice:DNES Media

https://kosicednes.sk/

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Biomedical Engineering, s.r.o.

https://www.biomedicalengineering.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

VSE Holding, a.s.

www.vseholding.sk

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Spojená škola J.Henischa v Bardejove

https://ssjh.edupage.org/

Technická univerzita v Košiciach

https://www.tuke.sk/wps/portal

Siemens Healthineers, s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

SAP Slovensko s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

https://www.spseke.sk/skola/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Gymnázium Šrobárova

https://www.srobarka.sk/

NATEK Slovakia

https://natek.eu/sk

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Matsuko s.r.o.

http://matsuko.com/

Gymnázium Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

www.globallogic.com/sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

VISMA Labs s.r.o.

https://www.visma.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions, s.r.o.

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

ABB Solutions Slovakia, s.r.o.

https://www.abboptical.com/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

British Chamber of Commerce in Slovak Republic, n.o.

https://britcham.sk/

Promiseo, s.r.o.

https://www.promiseo.sk

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

https://sgfuturumke.edupage.org/

Gymnázium Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/