Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.

Risk management

Workshop je zameraný na vysvetlenie systematického procesu identifikácie, hodnotenia a riadenia rizík. Lektori Peter Imrich a Radovan Šalitroš vysvetlia základné princípy a postupy v oblasti riadenia rizík. Na jednotlivých príkladoch vám ukážu, ako identifikovať riziká, posúdiť závažnosť a finančné dopady alebo ako navrhnúť a implementovať proaktívne prístupy k riadeniu rizík.

Viac informácií a možnosť registrácie na https://www.uvptechnicom.sk/sk/2021-04-14-manazment-rizik-en/.

Dátum
14. 4. 2021
Trvanie
15:00 – 17:00
Usporiadatelia
UVP Technicom
Miesto
online