Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.

Infodémia v dobe korona krízy

Obdobie korona krízy prináša nové výzvy v oblasti informačnej bezpečnosti a hybridných hrozieb. V čom spočíva ich riziko a ako na ne reagovať? To všetko sa dozviete v online diskusii na facebooku Katedry politológie FF UPJŠ so zaujímavými hosťami, ktorými budú Roman MÁCA (Institut pro politiku a společnost, Praha) a Tomáš KRIŠŠÁK (Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava).

Dátum
1. 4. 2021
Trvanie
14:00
Usporiadatelia
Katedra politológie FF UPJŠ
Miesto
online