Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.

Industry4UM

Slovenské digitálne inovačné centrá otvárajú svoje dvere. Čo nás za nimi čaká?

Európska komisia v snahe dosiahnuť vysokú a udržateľnú konkurencieschopnosť Európskej únie voči ostatným krajinám pripravila program Digitálna Európa, ktorého súčasťou je vytváranie siete centier digitálnych inovácií (EDIH – European Digital Innovation Hubs) vo všetkých členských krajinách EÚ. Ich poslaním je podporovať rozvoj digitalizácie v malých a stredných podnikoch a verejných inštitúciách. Päť digitálnych centier začína ponúkať svoje služby aj na Slovensku. Aké centrá a s akým profilom vznikajú? Aké služby budú ponúkať? Za akých podmienok?  Čo od nich môžu organizácie očakávať? Čo EDIH prinesú na Slovensko?

Odpovede na tieto a mnohé iné otázky budeme hľadať v diskusii so zástupcami jednotlivých digitálnych inovačných centier a zástupcom hlavného koordinátora programu Digitálna Európa pre Slovensko.


Hovoriť budeme o:

  • koncepte EDIH v európskych a slovenských kontextoch
  • jednotlivých digitálnych centrách a ponuke ich služieb
  • možnostiach a formách spolupráce s EDIH
  • zásadných témach rozvoja podnikov a priemyslu za podpory EDIH
  • možnostiach vzájomnej spolupráce medzi EDIH pre potreby podnikov

Moderátor diskusie:  Ján Mečiar
Stretnutie je určené:
zástupcom podnikov a spoločností z rôznych oblastí, verejným inštitúciám, všetkým, ktorí hľadajú pre svoje organizácie podporu v digitálnej transformácii.

Dátum: 2. novembra 2022
Čas: 10:00 – 12:30 hod.
Forma: bezplatné ONLINE stretnutie

Diskusné fórum bude vysielané zo štúdia v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave za účasti diskutujúcich hostí a moderátora.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Dátum
2. novembra 2022
Trvanie
10:00 – 12:30
Usporiadatelia
Miesto
Online