We create an IT sector interconnection. We involve people, companies, schools and institutions.

Membership type
Základný člen
address
Šrobárova 1, 04001 Košice

Šrobárová Grammer School

Our grammar school is a symbiosis of 128-year tradition and innovative educational methods in order to achieve the optimal development of personality and talent of our students.

Objavujte našich členov

TPA Slovakia

https://www.tpa-group.sk/sk/

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

Kiwi.com

http://www.kiwi.com

Ness Digital Engineering

https://nesskosice.sk/

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

VSE Holding, a. s.

www.vseholding.sk

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Secondary Vocational Technical School in Rožňava

https://sostrv.edupage.org/

IBM Slovensko, spol. s.r.o.

www.ibm.com

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Astound Commerce, s.r.o.

www.astoundcommerce.com

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

KPC-Group

https://kpc-group.cz/

Alejová Grammar School

https://www.galeje.sk/

Private eight-year grammar school, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Šrobárová Grammer School

https://www.srobarka.sk/

SPLASH International School

https://splashinternational.sk/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Promiseo s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Pavol Jozef Šafárik University in Košice

https://www.upjs.sk/

Female Algorithm

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

VSL Software, a.s.

http://www.vsl.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Gymnázium sv. Jána Krstiteľa

https://cgymtv.edupage.org/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

The University of Security Management in Košice

https://www.vsbm.sk/

Obchodná akadémia Trebišov

https://www.oatv.edu.sk/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Vacuumlabs

http://vacuumlabs.com/

Resonate Services, s.r.o.

https://www.resonate-ucc.com/

Balteus

https://balteus.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

https://www.globallogic.com/sk/

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

Secondary Industrial School in Snina

https://sps-snina.edupage.org/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

SOŠ Ostrovského

https://www.ostrovskeho.sk/

Zurich Insurance Company Ltd

https://slovakia.zurich.com/sk-sk

Grammar School, Školská 7 in Spišská Nová Ves

https://www.gymsnv.sk/

Secondary Industrial School of Technology and Design in Poprad

https://spspp.edupage.org/

Košice International Airport

www.airportkosice.sk

United School J.Henischa in Bardejov

https://ssjh.edupage.org/

Green Fox Academy

https://www.greenfoxacademy.sk/

Dell s.r.o.

https://www.dell.com/sk-sk/lp

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

British Chamber of Commerce in the Slovak Republic, n. o.

https://britcham.sk/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

https://www.cisco.com/sk

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

Matsuko, s.r.o.

http://matsuko.com/

Syntax Slovakia

https://www.zazisyntax.sk

Arcondis Solutions

https://www.arcondis.com/en

ELCOM, s.r.o

https://www.elcom.eu/

ESET

www.eset.sk

CIVITTA Slovakia

https://civitta.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

Gymnázium Pavla Horova, Michalovce

www.gphmi.sk

Technical University of Košice

https://www.tuke.sk/wps/portal

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

Visma Labs, s.r.o.

https://www.visma.com/

Gymnázium Opatovská cesta 7

Grammar School Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Siemens Healthineers s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

SAP Slovensko, s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Grammar School Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

VISSIM s.r.o.

www.vissim.no

Secondary electrotechnical school, Košice

https://www.spseke.sk/skola/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Elevēo

https://www.eleveo.com/

Natek Slovakia

https://natek.eu/sk

P.J. Šafárik Gymnasium in Rožňava

https://gymrv.edupage.org/

Cassovia Code

www.cassoviacode.sk

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

BSH Drives and Pumps s.r.o.

https://stories.bsh-group.com/

ABB Solutions Slovakia

https://abbsolutionsslovakia.com/

Obchodná akadémia Polárna

http://www.polarka.sk/