Membership type
Základný člen
address
Šrobárova 1, 04001 Košice

Šrobárová Grammer School

Our grammar school is a symbiosis of 128-year tradition and innovative educational methods in order to achieve the optimal development of personality and talent of our students.

Objavujte našich členov

Secondary Industrial School in Snina

https://sps-snina.edupage.org/

Alejová Grammar School

https://www.galeje.sk/

Matsuko, s.r.o.

http://matsuko.com/

Cisco Systems Slovakia, s.r.o.

https://www.cisco.com/sk

Private grammer school Futurum in Košice

https://sgfuturumke.edupage.org/

VSL Software, a.s.

http://www.vsl.sk/

GlobalLogic Slovakia, s.r.o.

https://www.globallogic.com/sk/

SPŠE Prešov

https://www.spse-po.sk/

Grammar School Poštová 9

https://www.gympos.sk/

Astound Commerce, s.r.o.

www.astoundcommerce.com

Accenture s.r.o.

https://www.accenture.sk

SAP Slovensko, s.r.o.

https://www.sap.com/sk/index.html

Pavol Jozef Šafárik University in Košice

https://www.upjs.sk/

VSE Holding, a. s.

www.vseholding.sk

Grammar School, Školská 7 in Spišská Nová Ves

https://www.gymsnv.sk/

Empirica, a.s.

https://www.empirica.sk/

Fpt Slovakia, s.r.o.

https://www.fpt.sk/

British Chamber of Commerce in the Slovak Republic, n. o.

https://britcham.sk/

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

https://amcham.sk/home

bart.sk, s.r.o.

https://www.bart.sk

Private eight-year grammar school, Dneperská 1, Košice

https://gymbosak.edupage.org/

Secondary Vocational Technical School in Rožňava

https://sostrv.edupage.org/

Technical University of Košice

https://www.tuke.sk/wps/portal

ELCOM, s.r.o

https://www.elcom.eu/

Mesto Prešov

https://www.presov.sk/

Elevēo

https://www.eleveo.com/

CREATIVE PRO, s.r.o.

https://creativepro.agency/

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

https://www.lynx.sk/sk

Šrobárová Grammer School

https://www.srobarka.sk/

Mesto Košice

https://www.kosice.sk/

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk

Košice Turizmus

https://www.visitkosice.org/

gd – Team, a.s.

http://gd-team.sk/

The University of Security Management in Košice

https://www.vsbm.sk/

ASBIS SK, s.r.o.

www.asbis.sk

United School J.Henischa in Bardejov

https://ssjh.edupage.org/

U.S.Steel Košice

https://www.usske.sk/

Deloitte

https://www.deloitte.com/sk

Siemens Healthineers s.r.o.

https://www.siemens-healthineers.com/sk

Slovensko IT

https://slovenskoit.sk/

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk/sk/

Promiseo s.r.o.

https://www.promiseo.sk

Grammer School Snina

http://www.gymsnina.sk/uvod.html

Vojčík & Partners, s.r.o.

https://www.vojcik.sk/uvod

AfB Slovakia, s.r.o.

https://www.afb-group.sk/

Secondary Industrial School of Technology and Design in Poprad

https://spspp.edupage.org/

EPAM Systems s.r.o.

https://www.epam.com/

Visma Labs, s.r.o.

https://www.visma.com/

Spojená škola v Sečovciach

https://gdusecovce.edupage.org/

Telegrafia, a.s.

www.telegrafia.sk

Unique People, s.r.o.

https://uniquepeople.sk/

Creative Industry Košice, n.o.

https://www.cike.sk/

Natek Slovakia

https://natek.eu/sk