Členská zóna |
sk
en

Členovia a členstvo

Združenie Košice IT Valley vzniklo v marci 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, verejnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa pretransformovalo na klaster. Klaster Košice IT Valley v súčasnosti reprezentuje 55 členov. Od svojho vzniku v roku 2007 narástol z 10 zakladajúcich členov na 55 subjektov.

Členstvo v Košice IT Valley prináša množstvo výhod. Okrem iného aj tieto:

  • Podieľanie sa na rozvoji regiónu, ale aj na budovaní občianskej spoločnosti
  • Spolurozhodovanie o stratégii združenia, možnosť byť volený do orgánov združenia.
  • Aktívna účasť na tvorbe a realizácii aktivít združenia, napĺňajúc jeho aktuálnu stratégiu a ciele
  • Prístup k informáciam o podujatiach, seminároch, konferenciách z oblasti IT
  • Poskytovanie informácií a kontaktov na potenciálnych obchodných partnerov na Slovensku aj v zahraničí
  • Rôzne formy propagácie členov v rámci klastra ale aj navonok
  • Možnosť zúčastňovať sa na podujatiach Košice IT Valley a/alebo podujatiach členov združenia
  • Možnosť organizovať vlastné podujatia komerčného charakteru a prostredníctvom IT Valley osloviť širšiu odbornú verejnosť
  • Možnosť podieľať sa ako beneficient / účastník konzorcia na projektoch združenia