Vytvárame prepojenie IT sektora. Zapájame ľudí, spoločnosti, školy a inštitúcie.

Konferencia pre pedagógov

Nie pochýb o tom, že oblasť STEM vzdelávania rýchlo napreduje 🚀. Konferencia Zborovňa, ktorú sme spolu s partnermi Košický samosprávny kraj, Microsoft Slovakia a UVP Technicom zorganizovali minulý piatok, bola výbornou príležitosťou pre učiteľov oboznámiť sa s najnovšími trendmi a inováciami 💡

💬„Tým, že učiteľom poskytneme potrebné zručnosti a vedomosti, môžeme zabezpečiť, aby bola budúca generácia vedcov, inžinierov a matematikov pripravená riešiť výzvy budúcnosti,“ povedal Viktor Mitruk, organizátor konferencie a projektový manažér klastra Košice IT Valley.

🧑‍🏫 Spomínané zručnosti a vedomosti publiku priblížili spíkri zo škôl a firiem. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Technická univerzita v Košiciach prezentovali tému XFEL Big Science / Big Data processing, zástupcovia spoločnosti Microsoft mali workshop na tému STEM vzdelávanie. Spoločnosť Siemens Healthineers ponúkla workshop na tému metodológie EDU Scrum

Vypočuli sme si aj to, ako podporuje školy Košický samosprávny kraj, ako vyzerá spolupráca firiem a stredných škôl (Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava, GlobalLogic Slovakia) a čerešničkou na torte bola prezentácia záujmu študentov stredných škôl o štúdium informatiky v rámci nášho prieskumu IKT Košice 📈.

💯 Konferencie sa zúčastnilo takmer 40 pedagógov z 11 miest a 20 rôznych škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Veríme, že nadobudnuté znalosti a informácie zavedú na svojich vyučovaniach do praxe čo najskôr 🤝

Autor
livia.galova@itvalley.sk
e-mail

livia.galova@itvalley.sk

Mohlo by Vás zaujímať